متن و جملات عارفانه عاشقانه و احساسی و زیبا برای همسر و زندگی

متن عارفانه عاشقانه + جملات عاشقانه عارفانه زیبا برای همسر

متن عارفانه عاشقانه

در این پست برای شما بهترین و زیباترین متن عارفانه عاشقانه؛ متن عارفانه عاشقانه بلند؛ متن عارفانه عاشقانه کوتاه؛ متن عارفانه عاشقانه انگلیسی؛ متن عارفانه عاشقانه زیبا؛ متن عارفانه عاشقانه برای همسر را جمع آوری کرده ایم، تا از آنها استفاده کنید و برای همسرتان، عشق تان و شخص مورد علاقه خود ارسال نمایید.

متن عارفانه عاشقانه

زندگی یعنی
امیدوار بودن عزیز من !
زندگی مشغله‌ای جدی است
درست مانند دوست داشتن تو …

هیچ گاه کسی را دوست نداشته باش،
چون دوست داشتن اسارت است و اسارت انسان را به جنون می کشاند
هر گاه کسی را دوست داشتی رهایش کن.
اگر به سویت بازنگشت بدان که از اول هم مال تو نبوده است.

من همه درد خودم را به تو گفتم جانا!
این که درمان بکنی یا نکنی؛…مختاری!

همیشه هم دنیا بد نیست !!
گاهی یک نفر
با نفس هایش
با نگاهش
با کلامش
با وجودش
با بودنش ..
بهشتی می سازد از این دنیا برایت

روزی تو خواهی آمد
از کوچه‌های باران…
تا از دلم بشویی غم‌های روزگاران

شــک نــدارم،
تــو نیمــه‌ی دیگــر منــی!
همــان نیمــه‌ای
کــه بــاد بــا خــود بــرده اســت . . .

 

متن عارفانه عاشقانه بلند

شاد باش
نه یک روز ‌‌که همیشه…
بگذار آوازه ی شاد بودنت چنان بپیچد
که پشیمان شوند
آنان که بر سر غمگین کردنت
شرط بسته اند ….

در هر چیز
می توان عشق را حس کرد
وقتی دریا ماهی را در آغوش می گیرد،
زمین جوانه های کوچک را می بوسد،
و برگ های بلند ذرت، دانه دانه محبت را بغل می کنند!
در هر چیز…
می توان عشق را حس کرد و “خدا” را!

مهربانی جاده ای ست که هر چه پیشتر بری,
خطرناک تر می شه.
نمی تونی برگردی,
اما لحظه ای باید درنگ کرد
و شاید چند گامی به بیراهه رفت.

عشق نیرو و حرارتی است که از کالری‌ها و پروتئینی که
وارد بدن من می‌شود؛ زائیده نمی‌شود.
یک منبع نمی‌دانمی ‌دارد که تمام وجود مرا ملتهب می‌کند
و می‌گدازد و حتی به نفی خویش وادار می‌کند…
زخمی بر پهلویم هست روزگار نمک می‌پاشد
و من پیچ و تاب می‌خورم و همه گمان می‌کنند که من می‌رقصم…

هر چه مغرورتر باشی
تشنه ترند برای با تو بودن
و هرچه دست نیافتنی باشی
بیشتر به دنبالت می آیند؛
امان از روزی که غروری نداشته باشی
و بی ریا به آنها محبت کنی
آن وقت تو را هیچ وقت نمی بینند؛
ساده از کنارت عبور می کنند …

متن عارفانه عاشقانه بلند

متن عارفانه عاشقانه کوتاه

شیرین بهانه بود !
فرهاد تیشه می زد تا نشنود صدای
مردمانی را که در گوشش زمزمه می کردند
دوستت ندارد…..

خوشبختی را دیروز به حراج گذاشتند…
حیف که من زاده ی امروزم !
خدایا جهنمت فرداست…
چرا من امروز میسوزم؟!

وقتی حرف راست میزنید
فقط انسان هایی از دست تان عصبانی می شوند
که تمام زندگی شان بر دروغ استوار است

عشق مانند باد است
نمی توانی آن را ببینی اما می توانی حسش کنی

گر هزاران دام باشد در قدم
چون تو با مایی نباشد هیچ غم!

بهترین آهنگ زندگی من
تپش قلب توست

متن عارفانه عاشقانه کوتاه

متن عارفانه عاشقانه انگلیسی

Love is just like paint
with this difference that you can clear the paint but not love
عشق مانند نقاشی است
با این تفاوت که نقاشی را می توان پاک کرد اما عشق را هرگز

You are like the sunshine so warm
…you are like sugar, so sweet
…you are like you
!and that’s the reason why I love you
تو مثل درخشش خورشید گرمی
مثل شکر خیلی شیرینی
تو مثل خودت هستی
و بخاطر همینه که من دوست دارم!

to live a creative life we must lose our fear of being wrong
برای زندگی به شیوه خلاقانه باید ترس از اشتباه بودن را کنار بگذاریم

Happiness can be found
even in the darkest of times
if one only remembers to turn on the light
خوشبختی حتی در تاریک ترین زمان ها نیز پیدا می شود
اگر کسی به یاد داشته باشد که چراغ را روشن کند

متن عاشقانه سنگین بلند

متن عارفانه عاشقانه زیبا

روزگاریست که شیطان فریاد می زند آدم پیدا کنید!
سجده خواهم کرد.

همیشه حرف از رفتن هاست
کاش کسی با آمدنش غافلگیرمان کند

در هر چیز
می توان عشق را حس کرد
وقتی دریا ماهی را در آغوش می گیرد،
زمین جوانه های کوچک را می بوسد،
و برگ های بلند ذرت، دانه دانه محبت را بغل می کنند!
در هر چیز…
می توان عشق را حس کرد و “خدا” را!

به خاطر سنگی که تو غذام بود
دندانم شکست …..
گریه کردم …!!!
نه به خاطر درد دندانم
برای کم سویی چشمان
مادرم

زیباترین پــازِل دنیاست
وقتی فاصله ی بین انگشتانم
با انگشتان ” تــــو ” پر می شود . . .

متن عارفانه عاشقانه برای همسر

نه از فلسفه کلامی می دانم و نه منطق می گنجد در کلامم،
بی استدلال دوستت دارم . . .

هرکس هر اندازه هم فقیر باشد، می تواند چیزی ببخشد
ما می توانیم ببخشیم
اندیشه عشق
واژه ای شیرین
لبخندی محبت آمیز
نغمه ای روح افزا
دستی یاریگر
یا هرآنچه ممکن است به قلبی شکسته آرامش دهد.
دنیا بیش از پول ، به عشق و همدلی نیاز دارد.

آنچنان جای گرفتی تو به چشم و دل من
که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا…!

من ایما و اشاره نمیدونم باید تمام قد رو به روم وایسی و بگی:
دوســـــت دارم.