متن تبریک ولنتاین 1402 برای عشقم، رفیق و همسر با فونت خاص

متن تبریک ولنتاین

 

ولنتاین روز عشق می باشد که شما می توانید این روز در کنار کسی که دوستش دارید بگذارنید و یک هدیه کوچک برای عشقتان بگیرید این روز را عاشقی کنید نه معامله. امروز در پارسی دی بهترین جمله ها و متن ها را در مورد متن تبریک ولنتاین؛ متن تبریک ولنتاین به عشقم؛ متن تبریک ولنتاین به رفیق؛ متن تبریک ولنتاین برای همسر؛ متن تبریک ولنتاین پیشاپیش؛ متن تبریک ولنتاین خاص را در این پست مشاهده  کنید.

 

متن تبریک ولنتاین

☽ولِنتآین‌
قَشنْگ‌تَرین‌تَمدیدِهرسآل
برا؎ِنشستَن‌به‌قَلبِ‌توئه‌ِ☽دلـبَࢪم ☾♥️👫

||•میشه‌«ولنتاین‌»ببرمت‌باهم‌یکم‌خیابونای شهرمونوقدم‌بزنیم..؟
دوتاچایی‌ازنزدیک‌ترین‌دکّه‌
بگیرم‌تاگرم بشیم؛
چندساعت‌زل‌به‌بزنم‌به‌چشمات‌،
تاواسم حرف‌بزنی؛
پیشونیتوببوسم‌
وشالگردن‌ودورگردنت سفت‌ترکنم‌،تانکنه‌یه‌وقت‌سرمابخوری؛
آخرشم‌،
یه‌رُزِقرمزکه‌ازپسرکِ‌دست‌فروشِ سرچهارراه‌خریدمو،بهت‌بدم؟
میشه‌سختش‌نکنیم؟!
هیچیوسخت‌نگیریم‌
جزدستای‌همو؟⊰•♥️°🍂•

قَشنگ‌تَرین‌کآدو«وَلِنتآین‌ »یَنی‌هَنوز
جُفت‌هَمیم‌ْ«دلبَـࢪ »🪴

کآدو؎ِ⦅ولِنتاین‌
فَقَط‌بودَنت‌کِنارم‌ْ⦅؏ـِشقَم .👫💍 .

⟦مَن…♡
هَر نَفَسَم
بَر نفسِ نازِ تـ∞ـو بَند اَست✨🔐⟧

میدانی‌ماجراازچه‌میگوید؟
هربارکه‌می‌خندی‌پاره‌می‌شودبنددلم
آخرخنده‌های‌تورحم‌ومروت‌سرشان نمی شود..!
بیچاره دلم • ⊰♥️⃟💍⊱•)💛🧿

تو‌کیستے
کہ‌سفر‌کردن‌از‌هوایت‌را
نمیتوانم…
حتےبابال‌های‌خیال‌انگیز..••

[•💍✨•]
•جانا•♥️⇶
دور‌زندگیمان‌حصارےکشیدیم
به‌بلندای‌عشقم‌به‌تو‌که‌هیچ‌چیز‌نتواند‌
مارا‌از‌هم‌جدا‌کند،مگر‌دیگر‌نفسی‌نباشد..🦋𖢏

و ٺو•♡ •
چون مصرعِ شعرے زیبا• ༻•
سطر برجسٺہ‌اے از زندڱےِ من هسٺے…♥️

★ تو را عاشقَم
☆ آن چنان که بینالود
★ دامنہ‌هایش را •🦋•
☆ و دلم مے‌سوزد برای کلمہ‌ها،
★ کاری دشوار است •🍃•
☆ گفتن این که چگونه دوستت دارم…

✦ شِکل‹‌لبخَندت›
✧قشنگِ‌ترینِ‌
✦ آفَرینشِ‌خُداس|

«دلدارم…♡»
توتمامِ‌داروندارِمنے
دلیلِ‌بی‌خوابیِ‌گاه‌وبی‌گاهم
دلیلِ‌تپش‌های‌ِبی‌قرارِقلبم
لبخندهایِ‌ناگهانی‌که‌،
ازیادآوری‌ِعاشقانه‌هایت‌برلبانم‌مینشیند…
حتی‌آرامشی‌که‌درزندگی‌ام‌حکم‌فرماست..
میبینی‌جانم
که‌‌درتمامِ‌من‌،
«گوشه‌گوشه‌تونقش‌بسته‌ای»••⊰♥️

تُوهَمانے‌کہ‌بہ‌چشمَم‌شُده‌ای‌یک‌دُنیآ
نَفسے‌جآن‌ودِلےهَمهَمِہ‌ی‌یک‌رویآ…♡༄||•♥️

◗ومن
قلبــم‌را
تاقبل‌ازینکھ
برای‌تـــــوبتپد،
گم‌کردھ‌بودم…•♥️•🍃◖

ولنتاین امسال از خدا یه چیز میخوام :
بودن همیشگیت کنار خودم، عشق من❤️

روز ولنتاین بجای کادو‌های‌ گرون قیمت
باید دستاشو گرفت تو دستات و تو چشاش
زل بزنیو بهش بگی:
من تورو انتخاب کردم نه واسه یماه
نه واسه شیش ماه
نه واسه یسال دوسال
من تورو انتخاب کردم برای روزایی که
کنارت میخوابم و کنار تو بیدار میشم
برای روزایی که کنار تو
وعده‌های غذاییمو میخورم
برای روزایی که بهت بگم:
خانمی اماده شو امشب میخوایم‌ بریم شام بیرون
برای روزایی که موهامون بشه رنگ دندونامون
برای روزایی که…😍🖇🧿

ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤഽ
و عشق
زیباترین حسِ عاشقی
و ولنتاین تلفیقِ عشق ❤️‍


‌ولنتاینمون مبارک عشقم…💌
قَشنگ‌ترین‌کادو‌،وَلنتاین،یعنی،هَنوز
جُفت‌هَمیم‌عشقم…‌♾🤍🫂•

ولنتاین 🕊♥️

روز عاشقی با غریبه ها نیست

ولنتاین

روز تمام کسانیست که

کنارشان درگیر آرامشیم

ولنتاین مبارک 🕊♥️

میدونی ولنتاین یعنی چی؟😉💗
یعنےاینکه‌یه‌عاشق واقعی 😍🤩
باید به یه نفر دل ببنده 💑♥️
و تا آخر عمر هم 💍😘
عاشقانه عاشقش باشه💓💏

‌ ‌
ولنتاین بهونست…
وگرنه هر روزی که تو کنارم باشی
روز عشقه (: 💌🔒•

عشق ابدیم
کادوی ولنتاین فقط بودنت 😍👄🤍

ولنتاینت مبارک♡

عشق ابدیم کادو ولنتاین فقط بودنت . .

‌‌ ‌
ولنتاین امسال…
از خدا فقط یه چیزی میخوام بودن همیشگیت کنارم (: 💌🔐•
روز عشق مبارک دلبرم 💕

‌ ‌
ولنتاین بهونست…
وگرنه هر روزی که تو کنارم باشی
روز عشقه (: 💌🔒•

متن تبریک ولنتاین به عشقم

متن تبریک ولنتاین به عشقم

هیچ چیز قشنگتر از این نیست

یکى را داشته باشى که

هر روز به او بگویى با تو حال

تمام روزهایم عشق است . . .

ولنتاین پیشاپیش مبارک 🎁🧸✨

❣️#ولنتـــــاین
فقط برای عاشقان نیست ….

❣️گاهـــے
براے #دوستانےاست کہ ارزششان
بالاتر از #عشـــــق است

🌹ولنتاین مبارک عزیزان🌹

♥️ℒℴνℯ♥️
“آدمیزاد” فقط🙏♥️
با آب و نان و هوا
نیست که زنده است
این را دانستم
و می‌ دانم
که “آدم به آدم” است
که زنده است
“آدم به عشق آدم”
زنده است…

🌹♥️پیشاپیش ولنتاین مبارک♥️🌹

سه چیز هست
که از همه چی واسم مهمتره
تو
لبخند تو
حال خوب تو

پیشاپیش ولنتاین مبارک♾♥️

🌸‏ولنتاین
❤️‏روز عاشقی
🌸با غریبه ها نیست
❤️‏ولنتاین
🌸‏روز تمام کسانیست که
❤️‏کنارشان درگیر آرامشیم

🌸پیشاپیش ولنتاین مبارکــــ🌸

کادو را که همیشه می توان داد
خیلی ها خرس های قرمز
و کادوهای ولنتاین سال قبل را هنوز دارند
اما عشقشان را نه …!
شاید همین که امروز در گوش قلبمان
“تعهد” و “مهربانی” را زمزمه کنیم
بهترین هدیه برای کسی باشد
که دوستش داریم …!😍

پیشاپیش ولنتاین مبارک♥️

𖤐⃟♥️•• ⁱᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ═┅

💋💋💋💋💋💋💋💋‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ولنتاین یعنی
عشق بدون حد و مرز
نگاه بی منت❣️
آغوش گرم
ولنتاین یعنی تو…💞

ولنتاین یعنی :💋
عشق بدون حد و مرز …
نگاه بی منت …❣️
آغوش گرم …
ولنتاین یعنی :
تو و عشقمون به توان ابدیت 💞

یه جا خوندم که نوشته بود:
کاش این ولنتاین خودتو بهم برگردونی 🙂
و چقدر غمگین و پر درد
بی او نتوانی، با او نیز هم نتوانی.

بهترین کادو ولنتاین برای پسرا:
با یه پیراهن مردونه سفید برام آشپزی کن!👩🏻‍🍳♥️
پ.ن: کمی خوش‌اشتهان،
ولی خب پیراهن مردونه سفید به دخترا
خیلی بیشتر میاد

ولنتاین یعنی
عشق بدون حد و مرز
نگاه بی منت
آغوش گرم
ولنتاین یعنی تو
روز عشق مبارک♥️

بهترین هدیه‌ایی که
واسه روزه ولنتاین میشه داد
همین آرامشیه که از عشقت میگیری
این روز فقط یه سمبوله
هر روز ٢ عاشق باید
پر از محبت و توجه و علاقه باشه🙃

متن تبریک ولنتاین به رفیق

متن تبریک ولنتاین به رفیق

رفیق سختیا باشید👬👭
اگه تو سختی ها کسی کنارتون موند بدونین که رفیق واقعیه💝
رفیق واقعیتو تگ کن💛🧡
♡ممکنه طول بکشه با کسی صمیمی بشی
ولی وقتی دیدی اون آدم یه شخصه خاص و با ارزشه
پس به سادگی از دستش نده♡

روز ولنتاین روز عاشقی با غریبه ها نیست
ولنتاین روز تمام
کسانیست که
کنارشان درگیر آرامشیم
ولنتاین مبارک رفیق جان

#ولنتاین
فقط برای #عاشقا نیست
گاهی برای دوستانی است
که ارزششان بالاتر از عشق است
#رفیق_ولنتاینت_مبارک

رفیق جانم
ولنتاین بهونست وگرنه هر روزی که تو باشی کنارم روزه عشقه؛
ولنتاینت مبارک رفـیق قشنگم=]😍♥️👭

رفیق جانم درسته خواهر ندارم ولی یه رفیق دارم که جای خواهر رو میده👭😍

رفیق ولنتاینت مبارک💙🔐🔗👭

رفیق خوب مثلا طلا میمونه
روز به روز ارزش اش بیشتر میشه تو زندگیت

ولنتاین مبارک رفیق

روز ولنتاین روز عاشقی با غریبه ها نیست
ولنتاین روز تمام
کسانیست که
کنارشان درگیر آرامشیم
ولنتاین مبارک رفیق جان

الان زمانی هستش که کسانی که تو دوستشون داری باید بدونن که دوستشون داری

زمانی هستش که کسانی که دلتنگشون شدی بایدبدونن دلتنگشون هستی

وچیزی که من میخوام بگم من عاشقتم ودلم برات تنگ شده

ما نمیتونیم باهم باشیم اما
برای هر مسئله ای که زندگی برای ما پیش میاره ماهرگز ازهم جدا نمیشیم
توهمیشه درقلب منی
ولنتاین مبارک

اگه شکلات بودی شیرین ترین بودی . اگه عروسک بودی بغلی ترین بودی

اگه شمع بودی روشن ترین بودی و تا زمانی که دوست منی عزیز ترینی ولنتاین مبارک

متن تبریک ولنتاین برای همسر

متن تبریک ولنتاین برای همسر

وَلنتاین نَزدیکه
یاد بگیریم
بودَنامون بهتَر از هَر کادوییه…!🤨♥️

ولنتاین بهانه ایست برای دوست‌داشتنِ تو🙈♥️

‌ ‌
ولنتاین بهونست…
وگرنه هر روزی که تو کنارم باشی
روز عشقه (: ♥️😍🔒•

تورا به وسعت
تمام جهان دوست دارم
ولنتاین مبارک عشق من ♥️

من میبینم که داری تلاش میکنی
برای من آدن بهتری باشی
و این خیلی قشنگ‌تر از
جملات عاشقانه‌ی کلیشه‌ای دیگرانه

اولین بار که دیدمت
هرگز فکرش را نمیکردم “تـو”همان
کسی هستی که قراره بعدها بارها
برایش بمیرم🪷💖

‌ عشق قشنگم تموم زندگیم دلیل دلخوشیم
مرسی که اومدی تو زندگیم 🫶🏻
مرسی که دنیای منو قشنگ کردی
مرسی که با بد و خوب من ساختی
من برای خنده هات جونمو میدم برای داشتنت حاظرم با کل دنیا بجنگم….
بودنت هر لحظه برای من حس خوبیه حس ارامشه
من به داشتن چنین عشقی افتخار میکنم
من با تو فهمیدم که هنوزم میشه یه نفر رو از خودتم بیشتر دوست‌داشته باشی
برای هر لحظه بودنت خداروشکر کنم بازم کمه
تو تنها دلخوشی من تو این زندگی هستی
وقتی میخندی دلم هر لحظه میره برات هیچوقت ازم حتی یک قدم هم فاصله نگیر…
چون بدون تو واقعا سخته حتی فکرشم سخته
تورو من برای ی عمر میخوام
برای یه عمر زندگی خوشبختانع کنار تو
هر ثانیه بیشتر عاشقت میشم و این عشق هر لحظه برام تازگی داره به اندازه تموم ضربان های قلبم که برای تو میتپه تا اخر عمر دوست دارم…
بودنت دلخوشی منه
خیلی دوست دارم همسر زیبای من…💌🫂•

تو شدی یه همدم…
‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌یه همسر یه همراز (:🫀🤍🔗•

محبوب من🥰
از تمام آبادی های قلبم
من عاشقانه ویرانه ای دوست می دارم
ڪه تو در قلب متروڪه ام ساخته ای🤍

بودنت قوت قلبمه ؛
همیــــشه بــــاش

متن تبریک ولنتاین پیشاپیش

متن تبریک ولنتاین پیشاپیش

همسر عزیزم ، زندگیم
روز ولنتاین بهانه است
من تورو بی دلیل و برای ابد
دوست خواهم داشت…
بمونی برام💞
ولنتاینت مبارک عزیزم…🌹❤️

مال من باش این ولنتاین
من این آرزوی ولنتاین را
برای تو می فرستم،
با آغوش‌ها و بوسه‌ها
جائی را میسازم اینجا نزدیک خودم،
که فقط برای توست❤️💞

ولنتاین مبارک💖❤️

سرمایه ام تویی!
از تمامِ دنیا فقط…
بی اندازه “دوستت دارَم”

ولنتاین مبارک💗💗

تا همیشه عاشقت هستم
ولنتاین مبارک قلب من😍❤️

من معنی عشق رو با تو فهمیدم
ولنتاین مبارک عشقم😘❤️

تا اومدی تو زندگیم
همه چی عوض شد انگار
واسم عشق معنی نداشت
تا عاشق شدم این بار…

❤️ولنتاین مبارک❤️

عشق را
هیچ
پایانی نیست…
یار
وقتی که تویی…!!!

ولنتاین مبارک🌹❤️

سر و کله ی عشق که پیدا می شود،
بهمن ترین ماه سال هم
بوی بهارنارنج می گیرد…

ولنتاین مبارک❤️

بیا نکن تو دل دل
وسط یه قلب خوشگل
اسمتو رو قلب ساحل
میخوام بنویسم…

ولنتاین مبارک❤️

ولنتاین بهونه ست که بهت بگم
تو ، همیشه تو قلب من جا داری
و من بی دلیل دوستت دارم…

روز عشق مبارک عشقم❤️

ولنتاین امسال از خدا
فقط یه چیز میخوام
بودن همیشگیت کنارخودم
ولنتاین مبارک عشقم😍❤️

هر جا که باشی تو فکر توام
حس میکنم پیشه منی
باور قلبه من اینه که ما
تا آخرش ماله همیم…

ولنتاین مبارک❤️

عشق جانم ، زندگیم
روز ولنتاین بهانه است
من تورو بی دلیل و برای ابد
دوست خواهم داشت…
بمونی برام💞
ولنتاینت مبارک عزیزم…🌹❤️

میشه گفت
شدی همه‌ی من😍
دلبرم ولنتاین مبارک❤️

تویی بهترین اتفاقه زندگیه من
دوست دارم تو رو بیشتر از خودم
چه حسه خوبی داره عاشقت شدن…

ولنتاین مبارک❤️

متن تبریک ولنتاین خاص

متن تبریک ولنتاین خاص

ولنتاین
روز عاشقی با غریبه ها نیست
ولنتاین
روز تمام کسانیست که
کنارشان درگیر آرامشیم

❤️ولنتاین مبارک❤️

عشق جانم
ولنتاین همین حس عشق بین ماست
همین حس که روز به روز بیشتر میشه
چهاردهمین ولنتاینمون مبارک🌹❤️

تا اومدی تو زندگیم
همه چی عوض شد انگار
واسم عشق معنی نداشت
تا عاشق شدم این بار…

❤️ولنتاین مبارک❤️

عشق را
هیچ
پایانی نیست…
یار
وقتی که تویی…!!!

ولنتاین مبارک🌹❤️

تو نهایتِ عشقی
نهایتِ دوست داشتن
و در لابلای این بی نهایت ها
چقدر خوشبختم
که تو سهم قلب منی❤️

ولنتاین مبارک🌹❤️

میدونی چی مارو کنار هم نگه داشت ؟
قبل از عشق ، صمیمیت و دوستی بود
همیشه به هم راستشو گفتیم حتی
وقتی میدونستیم که هیچوقت
هیچ‌ کدوممون ممکنه نفهمیم …
اگه دعوا کردیم ، حسادت کردیم
هر بار بیشتر از قبل همو دوست داشتیم
وابستگی داشتیم ، اما قبلش دلبستگی
رو یاد گرفته بودیم و هر مسیری که
رفتیم باهم رفتیم ؛ به هم اعتماد داشتیم
و قبل از هرچیزی متعهد بودیم !
ولنتاین مبارک عزیزکم🫠❤️••

مال من باش این ولنتاین
من این آرزوی ولنتاین را
برای تو می فرستم،
با آغوش‌ها و بوسه‌ها
جائی را میسازم اینجا نزدیک خودم،
که فقط برای توست❤️💞

ولنتاین مبارک💖❤️

ولنتاین بهانه ایست؛ برای کسانی که…
دنیایشان خالی از شاملو و فروغ است…
نه برای من که هر روزِ خدا بهانه میتراشم
تا از حادثه ی چشمانت شعر بگویم
نه برای من که مُهر دوست داشتن ات
در تمام صفحات تقویم ام حک شده است
“عزیزم ولنتاین ات مبارک!”
اما بهتر است بدانی در دنیایی که من زندگی میکنم
تمام روزها متعلق به توست حتی روز تولدم!
حتی روزی که نگاهم را برای همیشه
از بی مهری های اهل زمین میگیرم:)🌱❤️

⌝تو فقط برای منی…😍🫶🏾
صدات،حرفات،چشمات،بغلت،قلبت،
به هیچکس جُز مَن
اجازه‍ نده‍ اینارو داشته باشه…
آخه تو تنهادارایی من ازاین دنیایی..💜⌞
تو تنها باقی مونده از منی..
تو همون امیدی که
منو محکم نگه میداره تو این زندگی..
تو همون نبضی که تو وجودم میزنه..
تو همون آرامشِ وجود منی..
ولنتاین مبارک عشق من 😘💋

موهات موج دریا…
چشات سیاهی شب…
قلبت به صافی اسمون وسط فصل بهار…
وجودت به اندازه گرمای وسط تابستون…
و خواستنت چیزی تموم نشدنی؛
اخه میدونی هر کدوم اینایی که گفتم تموم نمیشن هیچوقت
پس خواستنشونم تموم شدنی نیست مثل خواستن تو:)
ولنتاینت مبارک همه دنیام❤️🌍