متن و جملات تاثیر گذار عاشقانه برای آشتی با همسر، دوست دختر و عشقم

متن عاشقانه برای آشتی

 

در طول زندگی عاشقانه شاید زمان های پیش بیاید که بین شما و عشقتان قهر و آشتی باشد و در طول این دوران کسی که مقصر است به دنبال آشتی کردن است، شما می توانید با گرفتن یک کادو یا نوشتن یک شعر یا متن زیبا عشق خود را ابزار کنید و به بگوبید که پیشمان هستید. امروز در پارسی دی بهترین متن ها و جمله ها را در مورد متن عاشقانه برای آشتی؛ متن عاشقانه برای آشتی همسر؛ متن عاشقانه برای آشتی دوست دختر؛ متن عاشقانه برای آشتی دوست پسر؛ متن عاشقانه آشتی با عشقم؛ جملات تاثیر گذار برای آشتی را در این پست مشاهده کنید.

 

متن عاشقانه برای آشتی

باید قهر کردنمان تازه باشد
من خسته ام از قهرهایِ تکراری
از این قهرهایی باشد که
من با اخم یقه ی پیراهنت را صاف می کنم
تو با لبخند نگاهم می کنی
من باز به کارم ادامه می دهم
و تو یواش در گوشم می گویی :
یقه که کنده شد هیچ
این دل هم از این همه اخم
تکه تکه شد
می شود آشتی کنی ؟

قدری گناه حائل ما و خدا شده
راضی شویدُ آشتی مان با خدا دهید

دیری است که
خویش را رنجانده‌ایم ،
و روزن آشتی بسته است!
مرا بدان سو بر،
به صخره‌ی برتر من رسان ،
که جدا مانده ام…

وقتی قهر کرده و هر چقدر دلبری می‌کنی فایده نداره و آشتی بکن نیست مثل #مولانا بگین:

من از عالم تو را تنها گُزیدم،
روا داری که من غمگین نشینم؟

چه لذتی بالاتر از اینکه مطمئن باشی
هرچقدرم قهر و آشتی کنین
بازم تهش مال خودته؟🫀

🌺گل اگر خار نداشت
🍀دل اگر بی‌غم بود
🌺اگر از بهر پرستو،
🍀قفسی تنگ نبود
🌺زندگی ، عشق ، اسارت
🍀قهر ، آشتی
🌺همہ بی‌معنا بود …

💋💋💋

عشق و بهانه از تو،❣️
ناز و نوازش از من❣️

قهر و گلایه از تو،❣️
آشتی و سازش از من❣️

یه قلب ساده از تو، ❣️
عشق و علاقه از من❣️

فقط، فقط تو گل باش،❣️
ریشه وساقه از من😍😘♥️

تو رابطه، دو طرف باید مثل دوست صمیمی باهم باشن و سربه سر هم بزارن و تو سر و کله ی هم بزنن؛
شوخی کنن، مسخره بازی در بیارن، قهر کنن، آشتی کنن و هرکسی هم خواست میونه شون رو بهم بزنه، عین شکر تو چایی بیشتر باهم حل شن و بیشتر بهم محتاج بشن!

دورشی،نزدیک شی،
بمونی، بری،قهرکنی،آشتی کنی،
آخرش مالی منی …!😍

وقتایی که قهر کرد بهش بگو :
با منی که کل دنیامی قهر نکن
وقتی قهر میکنی
کل دنیارو از دست میدم
پس ببین چه‌قدر تنها میشم بدون تو
وقتی باهام قهر میکنی
همه‌ی وجودم بیتابیِ تو رو میکنه
قلبم سخت نفس میکشه
بیا باهام آشتی شو تا دوباره
مثل قبل گرم و صمیمی بشیم …

‏منطقی ترین روش آشتی کردن

بغـــل کردنـــهـ…

عزیزم ، امروز یادت باشه
با همه در صلح و آشتی باشی!
بخصوص با زندگی!
آخه زندگی رسم ناز کشی را بلد نیست
اما اگه باهاش دوست باشی،
اونهم سازش را اونجوری که
دلت میخواد کوک می کنه
تا غرق در شادی و رضایت باشی

من انقد دوستت دارم که تو دعوا؛❣️
مقصر باشم یا نباشم، ❣️
واسه آشتی ❣️
خودم میام پیش‌قدم میشم😍😘💕❣️💕

هروقت برای آشتی آمدی
گلویت را صاف کن
جمله ات را با یک “دوستت دارم” شروع کن
یا “چقدر دلم برایت تنگ شده”
زن ها قرار نیست
سرداران جنگ باشند!
تنهایک “دروغ کوچک” کافیست

متن عاشقانه برای آشتی همسر

 متن عاشقانه برای آشتی همسر

دلم می‌خواهد؛
بنشینی رو به رویم.
درست رو به رویم…
به فاصله‌ی کمتر از نیم متر!
جوری که نفس هایت به صورتم اصابت کند،
هی تند تند با عصبانیت حرف بزنی،
هی با اخم غر بزنی،
من هم با یک لبخند ابلهانه
پلک بزنم و سرم را تکان بدهم…
موهایت را پشت گوشت بریزم،
روی ابروهای درهمت دست بکشم،
آرام که شدی بگویم:
ادامه بده،
اخم که میکنی
قلبم برایت تندتر می‌زند…
راستش این دیوانه،
دعوای تو را
به آشتی با بقیه ترجیح می‌دهد‌…

آشتی اگر خواستید بکنید،
فکرِ بی‌هوا برگشتن اگر به سرتان زد،
دوستَت دارمی اگر در دل دارید،
آخرِ شب باشد لطفاً…!
از آنجا به بعد می‌شوید
دلیلِ‌ تمامِ‌ خواب‌هایِ‌ شیرینش

نمی‌شود با کسی که فراموشَت کرده آشتی کنی . چون در ادامه‌یِ زندگی همیشه نگرانی همان کاری را که قبلاً با تو کرده باز هم انجام دهد . همیشه می‌دانی او بدونِ تو کاملا راحت است، اما تو هیچوقت بدونِ او راحت نخواهی بود .

یوقتا بی هوا برو بهش بگو :

«زندگی بدون اون برات جهنمی بیش نیست!
و بذار خوب بدونه که وجودش
چقدر تو زندگیت مهمه !
و بذار حس کنه چقدر بودنش تو زندگیت ،بایده.
آدما هم همیشه با ابراز علاقه نمیرن ،
یوقتا از نشنیدنه که میزارن میرن:))♥️👌🏻»

💋💋
همیشه باهاتم قسم میخورم
توی لحظه هاتم قسم میخورم
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

مَن
بَه‌قُربانِ‌شٰاهکٰارهِ‌خُدا
کهِ‌طَرحِ‌مُنحَنیِ‌⦅لبخَنـْدتِ راِ کِشیدِ🩷🧿🖇

خیال‌‌میکَردَم‌☽؏ــٰـاشِقِت‌ ☾نمیشَم‌
اگِه‌نگات‌کٌنم‌یِکَم…
یِھ‌روز‌تـٌو‌خوابَمم‌نمیدیدَم‌
واسه‌ِ☽تــٌو‌ ☾جونَمم بـِدَم•👫💍

قَسَم‌بِه‌عِشق‌که
هِیچ‌بِه‌دِل‌نِشستِه‌اِی‌ز‌ِدِل‌نَخواهَدرَفت

خِیلےٖ
▾حِس‌خوبیهِ
بااَخـْم
نگات‌کٌنهِ
وَلـےٖ
▾جِلو؎ِ
▾خندَشو
نَتونه‌ِبگیرهِ..) 🥰

مَن‌همه‌ِجوره‌دوسِت‌دارَم✨
حتی‌ٖاگه‌عصبی‌ٖباشی‌وحالت‌بدباٰشه
وقتی‌شکسته‌ایٖ
وقتی‌پرازانرژی‌منفی‌ای‌وغُرمی‌زنی
وقتی‌خیلی‌وقته‌نخوابیدی‌وزیر‌چشمات‌
گودشده
وقتی‌موهاٰت‌سفیدبشَن‌و
چروک‌روی‌پوستت‌بیوفته‌یاصدات‌بلَرزه
ظاهرتوعوض‌کُنی
مریض‌بشیٖ،‌استرس‌داشته‌ِباشی‌ٖ
یا‌بترسی
خسته‌ِباشی‌گریه‌کنی‌رنگت‌بپرهِ
به‌خودت‌‌نرسی
من‌همه‌جوره‌توی‌هَرحالتی
تا‌همیشه‌و
﴿بی‌ٖقیدوشرط‌دوست‌ِدارَم‌
وبغلم‌همیشه‌ِبرات‌بازهِ •♥️

حالِ‌خوبِ‌مَن‌
گِرِه‌‌خُوردِه‌بِه‌وُجُودِ‌▾طُـ ▾
هَر‌زَمآن‌کِه‌بآشی
میشَوَم‌▾خُوشحآل‌تَرین‌▾آدَمِ‌رویِ‌زَمین

دلَم‌یه‌اقیانوس‌رو‌میخواٰست‌
که‌توش‌غرق‌بشَم ؛مثل‌چِشمات

به‌چیزی‌بیشترازدرآغوش‌گرفتنت‌
نیازدارم؛‌انگاربایَد توروبفرستَم‌توی‌اعماق‌ِوجودَم،‌
توروباید‌توی‌ِکنجی‌اَز قلبم‌انقدࢪفشاربدَم‌
که‌دیگه‌ِتکه‌ای‌ٖازمن‌بشیٖ

 

همچنین ببینید: متن کوتاه عاشقانه لاکچری

متن عاشقانه برای آشتی دوست دختر

متن عاشقانه برای آشتی برای دوست پسر

این استیکرهای تلگرام به جای ما می خندند..
به جای ما اشک می ریزند ..
به جای ما می بوسند ..
به جای ما ویران می شوند ..
به جای ما اخم می کنند …
به جای ما مراسم آشتی کنان راه می اندازند و به جای ما به رابطه ها ادامه می دهند.
این شکلک ها ، قاتل کلماتند . آنها تمام کلمه ها را کشتند و حالا یک گوشه نشسته اند و به دنیایی که برای خودمان ساخته ایم ، پوزخند می زنند.
قبل از به دنیا آمدن این شکلک ها ، آدمهای مهربانتری بودیم.

باید قهر کردنمون تازه باشه ..
من خسته ام از قهرهایِ تکراری ..
از این قهرهایی باشه کِ ..
من با اخم یقه ی پیرهنتُ صاف میکنم ..
تو با لبخند نگام میکنی ..
من باز به کارم ادامه میدم ..
و تو یواش در گوشم میگی :
یقه ک کنده شد هیچ ..
این دلم از این همه اخم
تیکه تیکه شد ..
می شه آشتی کنی ؟! :))

قرارمان باشد برای شب چهارشنبه‌ی آخر سال
من می‌ایستم کنار آتش
و تو از دور نگاهم کن
من کنار شعله‌ها برای تو می‌میرم
و تو قهر سنگین‌ت را فراموش کن

قرارمان باشد برای شب چهارشنبه‌ی آخر سال
من چادر بر سر می‌کشم
و بر در خانه‌ت می‌کوبم
تو خودت را به نشناختن بزن
و کمی نقل در پیاله‌ام بریز
من فال گوش می‌ایستم
و تو برای آشتی نیت کن

وقتی باهم قهر میکنید طوری رفتار نکنید طرفتون ازتون دلسرد شه؛
حق ندارید به خانواده هم توهین کنید،
حق ندارید مسائل و مشکلات قبلیو مطرح کنید،
شام و ناهار نپختن و غذا نخوردن نداریم،
سلام و خدافظی در هرصورت لازمه،
هیچکس حق نداره جای خوابشو عوض کنه،
هرکس واسه آشتی پیشقدم بشه اون یکی باید واسش کادو بخره…
واسه پایداری رابطه هاتون از این قانونا بذارید تا بمونید واسه هم 🙂

وقتی چند روز یارتون باهاتون قهره
مثل علیرضا آذر بهش بگید♥️🌿:

خودم را خوب سنجیدم بدون تو نمی‌ارزید…

یه روزی یکی میاد تو زندگیت
که باهم میگردین؛
میخندین؛
دیوونه بازی درمیارید؛
قهر میکنید؛
آشتی میکنید؛
دعوا میکنین؛
دوباره آشتی میکنین؛
اما هیچوقت تنهات نمیزاره،
صبر داشته باش…

‏هروقت دعوا کردید و قهر بودید و خواستید آشتی کنید، مثل #سعدی بهش بگید:

«یاد می‌داری که با من جنگ در سر داشتی
رأی، رأیِ توست؛ خواهی جنگ، خواهی آشتی»

شما یادتون نمیاد قدیما اس ام اس اشتباهی میدادیم آشتی کنیم

قهر فقط اونجاش که نمیاد منت کشی خودت عن میشی آشتی میکنی 😑😂🙈

ماه
پرتویی از
زیبایی توست
شب بهترین زمان است براى بخشیدن
برای فراموشی.
برای آشتی با خویش.
شب برای آرامش جسم و روح

متن عاشقانه برای آشتی دوست پسر

متن عاشقانه برای آشتی دوست پسر

کاش ریه هایت بودم
تا نفس هایت را در من فرو ببری.

حالت چقدر خوب میشود …
یکی پیدا شود، جنسش خالص باشد ؛
بگوید هستم … از آن بودنهایی که ،
هیچ وقت تمام نمی شود …!💋❤️

هرچیزی باید سرجای خودش باشه،
مثل تو، توی بغلِ من.😍❤️🍃🌸

چقدر خوب، که هستی!
چه خوب که هوای مرا داری
و چه خوب تر که دوستت دارم!
همیشه باش؛
من نیاز دارم کسی شبیه به تو را دوست داشته باشم
من نیاز دارم کسی شبیه به تو دوستم داشته باشد…
و اینجا فقط تویی که شبیه به تویی،
فقط تویی که شبیه به تو می خندی و
فقط تویی که شبیه به تو حرف می زنی…

دو تا چایی ریخت، گفت:
بیا بشین اینجا باهم غصه تو رو بخوریم؛
نگفت ناراحت نباش !
نگفت حالا دیگه پیش اومده چیکار میشه کرد
نگفت اینم میگذره ، کلیشه تحویلم نداد.
آدم باید یکیو داشته باشه بشینه باهاش غصه بخوره

من قهرم،
از این قهر های معمولی نه!
از این هایی که هر چه نازم را بکشی خریدار ندارد!!
هر چه بگویی عزیزم،
صدایی از من نمی شنوی!!
اما تو حق نداری جا بزنی،
نگویی دوستت دارم،
به زبان نیاوری که دل تنگم شده ای!!
و اصرار به آشتی نکنی!!
اصلا باید پیرهن چهارخانه ات را بپوشی و به دیدارم بیایی!!
که دلم برایت ضعف کند
و
آشتی ام،بیاید!!

تو رابطه دوست داشتن کافی نیست
مراقبت میخواد، نباید بزاری شبو با ناراحتی یا با چشمای خیس بخوابه، نگو قهر کنه فرداش خودش میاد آشتی میکنه، شاید آشتی کنه ولی همیشه یه گوشه ذهنش میمونه و اذیتش میکنه، مراقبِ حالِ همدیگه باشید تا برایِ هم بمونید.

وقتی میخواید از طرفتون بپرسید چرا از دستتون ناراحته مثل سعدی بهش بگید:

ای سرو خوش بالای من ای دلبر رعنای من
لعل لبت حلوای من از من چرا رنجیده ای؟”
اونوقت قبل ازینکه بخواد توضیح بده آشتی کرده تموم شده رفته

به نظرم بهترین شعری که میشه برای دلجویی و آشتی کردن استفاده کرد همین بیت اقبال لاهوریه که میگه:
“‏ای‌که نزدیک تر از جانی و پنهان ز نگه
‏هجر تو خوشترم آید ز وصال دگران”

پیکرت حضور بهشتی است که گریز از جهنم را توجیه میکند، دریایی که مرا در خودش غرق میکند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم. و سپیده دم با دستانت بیدار میشود.

متن عاشقانه آشتی با عشقم

متن عاشقانه آشتی با عشقم

دورشی، نَزدیک‌شی، بِمونی، بِری، قَهرکنیم، آشتی کنیم، آخرِش مالِ منی…

اگه قهر بودید؛ بعد از اینکه آشتی کردید
برای دلجویی مثل :مولانا اینجوری دلش رو ببرید که میگه
آن دل که به یاد خود صبورش کردی نزدیک ترِ تو شدچو دورش کردی♥️

وقتایی که قهر کرد بهش بگو :
با منی که کل دنیامی قهر نکن
وقتی قهر میکنی کل دنیارو از دست میدم
پس ببین چقدر تنها میشم بدون تو
وقتی باهام قهر میکنی . . .
همه‌ی وجودم بیتابیِ تو رو میکنه
قلبم سخت نفس میکشه . . .
بیا باهام آشتی شو تا دوباره مثل
با‌ همدیگه قبل گرم و صمیمی بشیم❤️🌼

تو رابطه دوست داشتن کافی نیست
مراقبت میخواد نباید بزاری شب رو با ناراحتی بخوابه نگو قهر کنه خودش فردا میاد  برای آشتی شاید آشتی کنه ولی همیشه یه گوشه ی ذهنش میمونه و اذیتش میکنه
مراقب حال هم دیگه باشید تا برای هم بمونید 🤍

باید قهر کردنمان  تازه باشدمن خسته‌ام از قهرهایِ تکراری از این قهرهایی باشد که من با اخم یقهء پیراهنت را صاف می کنم تو با لبخند نگاهم میکنی من باز به کارم ادامه می دهم و تو یواش در گوشم می‌گویی یقه که کنده شد هیچ این دل هم از این همه اخم تکه تکه ) شدمی‌شود آشتی کنی🤍

عشــق یــعنى …❤️
یهو به خودت میاى میبینی یکی هست که با همه فرق میکنه ..😍
صدای پاشو میشناسی ..😊
از دور احساسش میکنى ..😘
وقتی میبینیش انقدر قلبت تند تند میزنه که فکر میکنی الان صداشو همه میشنون ..☺️❤️
بهت محل نذاره کلافه ای .. ! 😏
وقتی هست خوبی .. 💕
مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینه که پیشت باشه .. 💑
فقط باشه ..💘
وقتی هم نیست جاشو هیچکس دیگه ای پر نمیکنه ..💓😔
و این یعنی بهترین و ناب ترین حس دنیا ..💜
اصلا یعنی خود خود زندگی . 💝😗ایشالا همیشه عاشق هم باشین

چقد #قشنگه با عشقت تا سر حد مرگ دعوا کنی😍😃
.
بعد آخر شب بیاد از پشت #بغلت کنه و بگه :💑
.
یه وقت فکر نکنی #میخوام آشتی کنمااا
.
فقط بدونه تو #خوابم نمیبره😻

عاشقی…
باید قسمته آدم بشه…
وقتی شد یهو بخودت میایی میبینی
یکی هست با همه فرق میکنه!
صدای پاشو میشناسی!
وقتی میبینیش آنقدر قلبت تند تند میزنه فکر میکنی الان صداشو
همه میشنون
بهت محل نذاره کلافه ای؛
وقتی هست خوبی وقتی نیست…
مهم نیست که با هم قهرین یا آشتی ؛ مهم اینکه باشه ؛ پیشت باشه،
فقط باشه…
وقتی هم نیست جاشو
هیچکس دیگه ای پر نمیکنه…
و این یعنی
بهترین و ناب ترین حس دنیا
اصلا” یعنی…
خوده خوده زندگی…

آشتی فقط اونجاش که نگاش از رو چشات میره رو لبات 🙂

یه نفر تو زندگی همه هست که بودن و داشتنش، به همه سختیا می‌ارزه. مثل اونجایی که عباس معروفی میگه؛ تو انتخابم نبودی، سرنوشتم بودی! تنها انگیزه ام برای ماندن در این زندگی بی اعتبار. میخواستم بدونی تو همون یه نفرِ منی🫀♥✨

جملات تاثیر گذار برای آشتی

جملات تاثیر گذار برای آشتی

‌‌𖤐⃟🍁🕊‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
گل اگر خار نداشت،
دل اگر بی غم بود،
اگر از بهر ڪبوتر قفسی تنگ نبود،
زندگی ،عشق، اسارت ،قهر ،آشتی،
هم بی معنا بود

اِنقد قشنگه…🌸
وقتایی که باهاش قهر میکنی
بعدِ چند دقیقـه که میخواد❤️
باهاش آشتی کنی،دِل تو دِلت نباشه
یهویـی اس بده…✨
بدون تـو همین چند دقیقـه‌اَم سخت گذشـت آشتی…؟🙃♥️

‌‌𖤐⃟🍁🕊‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
ماه پرتویی از
زیبایی توست
شب بهترین زمان است
براى بخشیدن
برای فراموشی.
برای آشتی با خویش.

قهر
هم با تو خوش است
اما….
برای آشتی…!

خوشبختی یعنی باهات قهر کنه و فقط با بوسیدنش آشتی کنه

تو رابطه دوست داشتن کافی نیست
مراقبت میخواد ، نباید بزاری شب رو با ناراحتی بخوابه
نگو قهر کنه خودش فردا میاد آشتی میکنه
شاید آشتی کنه ولی همیشه
یه گوشه ی ذهنش میمونه و اذیتش میکنه
مراقب حال همدیگه باشید تا برای هم بمونید

قهر که می کنی
ستاره ها
یکی یکی در آسمان می میرند
به خاطر دل تنگ من که نه
به خاطر ستاره ها آشتی؟

اگه واقعا بخوادت
نه میره ، نه میزاره بری
اگه عیب از خودشه
خودشو جمع و جور میکنه
اگه عیب از تو باشه میمونه
و آدمت میکنه به این میگن عشق

چندتا ایده برای دِلبری:
وقتی بهت میگه کجایی : بگو تو قلبت*
وقتی میگه چقدر دوسم داری: بگو مگه دریا حساب موج هاشو داره؟
وقتی دلت واسش تنگ میشه: بگو کجاست بارشی از ابر صدایت؟
وقتی بهت میگه چطوری؟ بگو؛ مگه میشه با تو بد باشم
وقتی بهت میگه چخبر: بگو جز تو چیزِ قشنگی برای تعریف کردن ندارم :)❤️🌹

حس قشنگیه یکی باشه یواشکی دوستت داشته باشه ،یواشکی هواتو داشته باشه ،یکی باشه طاقت ناراحتیتو نداشته باشه ،طاقت اشک ریختنتو نداشته باشه ،حس قشنگیه !
یکی باشه که دلت به بودنش قرصه ،
یکی باشه اما کل دنیات باشه❤️