ساندویچ و برگرها

خوشمزه ترین طرز تهیه ساندویچ تن ماهی

خوشمزه ترین طرز تهیه ساندویچ تن ماهی

برای برخی افراد، روزهایی که ساندویچ تن ماهی(یا به عبارت درست تر ساندویچ سالاد تن ماهی) دارند، یادآوری شادترین خاطرات کودکی است. با درست کردن این ساندویچ ساده خانگی، دلتنگی …