جملات تبریک عاشقانه عید نوروز

متن و جملات عاشقانه عید نوروز

عید نوروز

زلال‌ ترین شبنم شادی را همیشه بر لبانت آرزو دارم!
نه برای امروزت، بلکه برای فردای هر روزت…
«عیدت مبارک»

اشعار عاشقانه عید نوروز

گل ها جواب زمین‌ اند به سلام آفتاب؛
نه زمستانی باش که بلرزانی؛
نه تابستانی باش که بسوزانی؛
بهاری باش تا برویانی…
«نوروز مبارک»

جملات عاشقانه

یک سلام قشنگ تقدیم به کسی که نامش در بهار من،
یادش در اندیشه من،
محبتش درقلب من،
و دیدارش آرزوی من است…
«عیدت مبارک»

جملات عاشقانه بهار

گشت گرداگرد مهر تابناک، ایران زمین
روز نو آمد و شد شادی برون زندر کمین
ای تو یزدان، ای تو گرداننده مهر و سپهر
برترینش کن برایم این زمان و این زمین
«عیدتان مبارک باد»

با پایان سال شروع به خانه تکانی کردم!
به خانه دل که رسیدم،
محبتت را برداشتم؛
نه غباری داشت و نه کهنه شده بود…
مهرت جاودانه باد!
«پیشاپیش عیدت مبارک»

متن عاشقانه عید نوروز

گرچه یادمان می‌رود که عشق تنها دلیل زندگی است،
اما خدا را شکر که نوروز هر سال این فکر را به یادمان می آورد…
«نوروزت مبارک»

نوروز آیین رفاقت را نگاهبانی می کند،
که باور کنیم قلب هامان جای حضور دوستانمان هستند…
«نوروز مبارک»

 

متن تبریک عاشقانه عید نوروز

از نوروز می آموزیم که،
هیچ وقت کسی را نا امید نکنیم!
شاید امید تنها دارایی اش باشد…
«نوروزتان مبارک باد»

برای عیدی امسالت،
یک سبد ستاره چیده ام؛
تکه ای از ماه را؛
و یک شاخه نیلوفر؛
سال تحویل می شود؛
و من برایت لبخند می زنم…
«نوروز مبارک»

پیام نوروز این است:
دوست داشته باشید و زندگی کنید؛
زمان همیشه از آن شما نیست…
پس دوستت دارم بهترینم…
«نوروز مبارک»