اس ام اس در مورد دوست

اس ام اس درباره دوست

دست های دوستی

گل اگه خشک شود ساقه ی آن می ماند دوست اگر دور شود خاطره اش می ماند…

یاد یاران قدیم نروداز دلِ تنگ

چون هوای چمن از یاد اسیرانِ قفس

بی فروغ روی یاران زندگی تابنده نیست

دولت بی دوست در جهان پابنده نیست

در این زمانه که شرط حیات نیرنگ است

دلم برای رفیقان با وفا تنگ است

سلامتی رفیقی که اسم ما گوشه موبایلش خاک می خوره!

تنها گنجی که جستجو کردن آن به زحمتش می ارزد دوست واقعیست و تو بهترین گنجی…

نفس شروع زندگیست
عشق قسمتی از زندگیست
اما دوست خوب قلب زندگیست…

سلامتی رفیقی که تو رفاقت کم نزاشت ولی کم برداشت تا رفیقش کم نیاره…

فراموش کردن رفیقان بی احترامی به قانون خاطره هاست
ارادت مرا هر روز در سر رسیدت تیک بزن…

پرسید دوست رو چون دوستش داری بهش نیاز داری یا که چون بهش نیاز داری دوستش داری؟
گفتم چون دارمش بی نیازم…