زیبا ترین متن عاشقانه دلتنگی و دوری طولانی از همسر و عشق فارسی و انگلیسی

متن عاشقانه دلتنگی و دوری

 

دوری از همسر و کسی که دوستش دارید همیشه سخته و کنار آمدن با این موضوع همیشه موجب رنجش و دلتنگی می شود. اما گاهی شما می توانید متن ها و جمله های زیبا در مورد کسی که دوستش دارید مشاهده کنید تا بتوانید کمی از دلتنگی شما کم شود و برای فرد احساسی یا همسر خود ارسال کنید. امروز در پارسی دی متن عاشقانه دلتنگی و دوری؛ متن عاشقانه دلتنگی و دوری طولانی؛ متن عاشقانه دلتنگی و دوری از همسر؛ متن عاشقانه دلتنگی و دوری انگلیسی؛ متن عاشقانه دلتنگی و دوری کوتاه؛ متن عاشقانه دلتنگی و دوری از عشق؛ متن عاشقانه دلتنگی و دوری و انتظار را مشاهده کنید.

متن عاشقانه دلتنگی و دوری

شما بهش میگید«دوستت دارم»
ولی غسان کنفانی میگه
تو اما وارد رگ هایم شدی
و همه چیز تمام شد
و خیلی سخت است بخواهم
از تو شفا یابم
همینقدر قشنگ و مبتلا.

پ.ن:
تــᥫ᭡ـــورا دوسـت دارم و مـے پـرســتم
ایـن تمـامِ دیـنِ مَـن اسـت…♥️

لم أحب أحد مثلک أبدًا أبدًا ، ولم أقترب من أحد مثلما اقتربت منک، لقد بدأت معک ویبدو لی أننی سأنتهی معک…

من هرگز کسی را مثل تو دوست نداشته ام، هرگز آنقدر که به تو نزدیک شده ام به کسی نزدیک نشده ام، با تو شروع کردم و با تو به پایان خواهم رساند…

بودن تو یه جور خاصی بهم آرامش میده که هیچ کجای دیگه و کنار هیچ کس دیگه نمیتونم پیدا کنم …🖇

این قلب منه ولی همش واسه تو میتپه .
این چشم منه ولی فقط تو رو میبینه .
این دست منه ولی تنها دستِ تو .
آرومش میکنه ؛ چیکار کردی با من ؟
تو کاری میکنی که نه تنها تمام اجزای بدنم
بلکه همه ی روحم به سمتت بیاد و عاشقت باشه ؛
تو حسی فراتر از دوست داشتنی🫀✨

دوستت دارم
تا ابد
بی نهایت …

به قول صائب :
جان چه می دانست
از دنیا چه خواهد کشید

ما هیچ تر از هیچ پِیِ هیچ دویدیم؛
جز هیچ در این هیچ دگرهیچ ندیدیم.

اونجا که حافظ میگه؛
«خُرَّم آن روز کز این منزلِ ویران بروم
راحتِ جان طلبم و از پِیِ جانان بروم.»


⦙ چہ حسِ خوبیہ حسِ داشتنِ تو
⦙ تو همون معجزه ایۍ هستۍ کہ؛
⦙ تو اوجِ خستگۍ وقتۍ بهت فکر میکنم
⦙ نسبت بہ همہ چۍ دوباره امیدوار میشم
⦙ همون حسِ خوبۍ کہ هر چۍ میشہ
⦙ میگم فداۍ سَرم🥹.
⦙ یکیو دارم کہ…
⦙ حتۍ فکر کردن بهش برام آرامش‌بخشہ
⦙ آرامشمِ وجودمہ (:🫶🏼.
⦙ دل و جونم بہ بودنِت گرمہ
⦙ بمونۍ برام قلبِ من👫🏻♥️”

تُو حیاتۍترین رگ در جان منۍ!🫂🫀•

قشنگ‌ترین توصیف رابطہ‌هاۍ لانگ
دیستنس رو محمود درویش گفتہ:
“دوستت داشتم با وجود اینکہ تو را
بہ آغوش نکشیدم و تو را همیشہ نمی بینم!
دوستت داشتم چون برایت نوشتم و
برایت خواندم و بخاطرت خندیدم و
بخاطر تو تغییر کردم.
تو را دوست داشتم در حالۍ کہ دور بودۍ،
ولۍ نزدیک‌ترین بہ قلبم..!🥹🫀”

“دورت‌بگردم
عشق‌من💕.
وقتے‌اومدے‌توےزندگیم‌من‌فهمیدم
دنیاچقدر‌میتونہ‌با‌توقشنگ‌باشہ
اومدے‌تا‌بفهمم :
چقدر‌دوست‌داشتنت‌قَشنگہ🥹.
بودنت‌کنارم‌قشنگ‌ترین‌حسہ‌،
تو‌فرق‌دارے‌با‌همہ
تو‌همون‌نشونه‌ازخدایے‌کہ‌
بهش‌میگن‌مُعجزه
با‌توهمه‌چے‌خوبہ‌قشنگم👫🏼♥”

آخرین پناهم آغوشِ توست !💕🤍”

پرسید اَمن‌ترین جاۍ زمینُ بلدۍ؟!
گفتم فقط بغلِ تو دیگہ!
خندید…
نگاش کردم، گفتم بہ نظر تو کجاست؟!
سرشو آروم گذاشت رو شونہ‌ام🥺♥️”

چشمات‌قَشنگ‌ترین‌نقاشۍِخداست!💚៹.

متن عاشقانه دلتنگی و دوری طولانی

متن عاشقانه دلتنگی و دوری طولانی

⿻من میخوام بہ جاۍ تموم شبایۍ کہ
کسۍ بهت شب‌بخیر نگفتہ شباتو بخیر کنم🌙.
میخوام بہ اندازه‌ۍ تموم دوسِت دارمایۍ کہ نشنیدۍ، دوسِت داشتہ باشم🫶🏼.
میخوام بہ اندازه‌ۍ همہ‌ۍ اون لحظه‌هایۍ کہ
تنها بودۍ و دوست داشتۍ یکۍ کنارت باشہ پیشت باشم🫂.
میخوام بہ اندازه‌ۍ همہ‌ۍ گریہ‌هات، بخندونمت، بہ اندازه‌ۍ همہ‌ۍ دلتنگیات خوش‌حالت کنم🥹.
میخوام بہ اندازه‌ۍ تموم روزاۍ بدت برات خاطره خوب بسازم💕.
میخوام همہ‌ۍ تنهاییاتو جبران کنم،
میخوام زندگیتو قشنگ کنم💌.
ببین، من انقدر دوسِت دارم، کہ هرچۍ دارم مال تو، همہ‌ۍ خنده‌ها مال تو، همہ‌ۍ چیزاۍ خوب مال تو، همہ‌ۍ قشنگیا، همہ‌ۍ بهترینا مال تو💋.
از بین همہ‌ۍ دوست داشتنۍهاۍ توۍ این
⿻دنیا فقط یہ تو واسہ من.👫🏻❤️”

⌝عشقم ﮼💕﮼
توۍ زندگیم هیچوقت …
﮼𔘓‌ دوست داشتنۍ تر از صدات🎙 ˓˓
﮼𔘓‌ خواستنۍ تر از چشمات 🧡 ˓˓
﮼𔘓‌ قشنگ تر از نگاهت 👀 ˓˓
﮼𔘓‌ مهربون تر از دلت 🫀˓˓
﮼𔘓‌ بهتر از رفتارت 😍 ˓˓
﮼𔘓‌ خوش بوتر از عطر تنت 💎 ˓˓
﮼𔘓‌ جایۍ آرامش بخش تر از بغلت 🫂 ˓˓
﮼𔘓‌ خوش طعم تر از لبت 💋 ˓˓
⌝ و زیباتر از خودت پیدا نکردم 🫶🏼 ˓˓

نامہ اۍ بہ کسۍ کہ دوستش دارم💌•
عشقم درستہ دورۍ ازم،
درستہ کیلومترها فاصلہ بینمونہ و
تو میون گوشیمۍ؛
ولۍ هیچ چیز نمیتونہ عشقمو
نسبت بهت عوض کنہ🫂.
تو میون پیام‌هاۍ عاشقانم واقعۍ اۍ،
تو عشقِ زندگۍ منۍ🥹.
تو کنار منۍ حتۍ اگہ ازم دورم باشۍ،
برام بیشتر از همہ مۍ‌ارزۍ.
تو برام بہ اندازه همہ نزدیکاۍ دورم زیادۍ ،
تو چند نفرۍ ، شاید فاصلہ بینمون باشہ،
ولۍ من تو آینده تورو کنار خودم واقعۍ میبینم،
تحمل کن بالاخره بہ هم میرسیم و بهت نشون میدم عشقم بهت واقعۍ هستش👫🏻💍❤️”

“واسہ‌تُنِ‌صداش؛
وقتۍ‌آرومہ‌ومیخواد
دلتُ‌بہ‌دست‌بیاره‌میشہ‌مُرد:)))☺️💙”

◥چقدر قشنگہ یہ نفر تو زندگیت باشہ
کہ هم عشقت باشہ
هم رفیقت، هم همدمت باشہ و
هم همہ کس ات🥹.
و تو نیازۍ بہ هیچکس نداشتہ باشۍ،
کسۍ کہ بودنش مۍ ارزه بہ نبودن همہ
کسۍ کہ تو از خنده اش میخندۍ
و قبل ناراحتیش و گریہ اش
اولین قطره اشک از چشم تو بیاد
کسۍ کہ بودنش باعث میشہ،
بخشۍ از وجودتو کشف کنۍ کہ
هیچوقت وجود نداشتہ…
◢خوشبحالِ من، کہ تورو دارم🫂♥️”

من‌انقد‌‌دوسِت‌دارم‌‌کہ،
براهرکۍ‌تعریف‌میکنم‌میگہ:خوش بحالش:))🫀”

کاش‌میشد‌آرامش‌ِبغلتو،توتنم‌جا‌بزارۍ!🌱•

مهم نیست تو منو پیدا کردۍ یا من تورو!
مهم نیست اول‌ تو پیام میدۍ یا من!
مهم نیست کجا باشۍ و کجا باشم!
مهم اینه هر جا باشۍ و باشم
بیشتر از همہ دوسِت‌دارم🥹.
و تو قشنگ‌ترین چیزی هستۍ
کہ تو قلبم براۍ همیشہ نگہ میدارم👫🏻💕”

┇این قلب منہ ولۍ همش واسہ تو میتپہ.
┇این چشم منہ ولۍ فقط تو رو میبینہ.
┇این دست منہ ولۍ تنها دستِ‌تو آرومش میکنہ.
┇چیکار کردۍ با من؟!
┇تو کارۍ میکنۍ کہ نہ تنها تمام اجزاۍ بدنم ،
┇بلکہ همہ‌ۍ روحم ، وجودم
┇بہ سمت تو بیاد و عاشقت باشہ.
┇تو حسۍ فراتر از دوست داشتنۍ!👫🏻💙”

رسیدن قشنگہ،
ولۍ رسیدن بہ تو قشنگ‌تره🫂.
خاطره سازۍ قشنگہ
ولۍ ساختن خاطره باتو خیلۍ قشنگ‌تره💕.
تجربه کردن عشق قشنگہ،
ولۍ در کنارتو عاشق‌شدن یجور دیگہ قشنگہ
زیر بارون قدم زدن قشنگہ☔.
ولۍ زیر بارون باتو قدم زدن
یہ حال‌ و هواۍ دیگہ اۍ داره
آره عشقم، تو کہ باشۍ،
تموم قشنگیاۍ دنیارو
قشنگ‌تر میکنۍ برام:)👫🏻♥️

تُو براۍ من تَہ‌تَہ چیزاۍ خوبۍ!🥹💙”

آفتاب‌برتَنم‌مۍتابدودوست‌داشتَنت‌برقلبم!🧡”

‏توباعث‌شدۍ …
حتۍ‌اون‌وقتایۍ‌کہ‌هیچۍنداشتم،
حس‌کنم‌تمامِ‌دنیا‌مال‌ِمنہ‌دلبر‌مغرورم!🤍🫀”𓍱 ִֶָ

“شاید قشنگ‌تر از مَن
واست وجود داشتہ باشہ،
ولۍ هیشکۍ نمیتونہ قشنگ‌تر از مَن
دوسِت داشتہ باشہ!🥺♥️”

ازهیچۍمطمئن‌نیستم‌جزاینکہ‌دوسِت‌دارم!🌱’

متن عاشقانه دلتنگی و دوری از همسر

متن عاشقانه دلتنگی و دوری از همسر

ولۍ‌تو‌یجورۍ‌خوبۍکہ،
دلم‌میخاد‌بہ‌هرکۍازبغلم‌رد‌میشہ
تورو‌،نشون‌بدم‌بگم؛
ببین‌این‌آقا‌،پسرقشنگِ‌منہ:)))🫀!

تو از اون آدم قشنگایۍ،
از اون قشنگا کہ لطفا نرو.
از اون قشنگا کہ لطفا بمون.
از اون قشنگا کہ بیایم از تہ دل داد بزنم
کہ چقدر دوسِت‌دارم.
از اون قشنگا کہ واۍ چقدر خنده‌هات قشنگہ
از اون قشنگا کہ حتۍ گریہ هم میکنۍ زیبایۍ
تو خیلۍ قشنگۍ…
مثل قشنگۍ آسمون
آسمون همیشه قشنگہ،حتۍ اَبریش.

من‌همانم‌کہ‌تویۍ‌از‌همہ‌عالم‌جانش

ولۍتوهمونۍکہ‌وقتۍعصبیم‌،
دلم‌بغلشو‌میخاد‌،تا‌منوآرومم‌کنہ‌دلبرمغرورم

نفهمیدم چیشد،
ولۍ بہ خودم اومدم دیدم
زندگۍ بدونِ تو واسم قشنگ نیست”🥹❤️!

خودمم نمیدونم حسِ دوست‌داشتنت
از کجا شروع شد؟!🫶🏼”
یهو بہ خودم اومدم دیدم این حس،
شبیہ هیچ حسۍ کہ تا بہ حالا تجربہ کردم نیست
درست همون لحظہ بود کہ فهمیدم،
عاشقت شدم🥹”
تو اومدۍ و نگات، صدات، دستات
شدن تمام من🫂 ”
تو شدۍ تمامِ رویاۍ من، شدۍ امیدم،
شدۍ همہ ۍ جونم😍”
تو اولین احساس قشنگ قلبمۍ!

نہ کہ فقط دوسِت‌داشتہ باشَما
ذره‌ذره‌ۍ وجودم بهت نیاز داره دلبر:

وقتایۍ کہ بوسم میکنۍ،
یا اون وقتایۍ کہ تو بغلت منو میچلونۍ🫂”
یا اون وقتایۍ کہ با اون چشماۍ قشنگت
زُل میزنۍ بهم و میگۍ دوسِت‌دارم🥺”
یا اون وقتایۍ کہ دستامو،
یهو وسط خیابون میبوسۍ💋”
تو همہ‌ۍ این وقتا…
قلبم از شدت ذوق نمیدونہ چطورۍ بزنہ
خیلۍ دوسِت‌دارم دلبر قشنگم❤️

وسط‌ِآشفتگۍهاۍِزندگۍ؛توتنهاآرامش‌ِمنۍ

تورو،ترجیح‌میدم‌بہ‌کل‌ِدنیا‌وآدماش!❤️𔕔 ִֶָ

ولۍ‌زندگۍ‌بہ‌من،یہ‌شب‌تا‌صُبح
بغل‌کردنِتو،‌بدهکاره‌دلبر

┇دلبر،خواستم بهت یادآورۍ کنم؛
┇من تو رو خیلۍ دوست‌دارم.
┇قدرهمہ‌ۍ کهکشان ها،سیاره‌ها
┇ستاره‌هاۍ توۍِ آسمون
┇قدر دریایۍ کہ نہ شروع داره نہ پایان!
┇قدر همہ‌ۍِ شن و ماسه هاۍ توۍ ساحل
┇قدر کل پرنده‌ها و
┇ گنجشک‌هایۍ کہ وجود دارن
┇من تورو قدر همہ‌ۍِ اکسیژنۍ
┇کہ تو هوا هست دوست‌دارم
┇تو تموم نشدنۍ ترین حسۍ هستۍ
┇کہ توۍ قلبم وجود داره:)

نگاه‌ کردن بہ تو
قَشنگ‌ترین کاریہ کہ میتونم
انجامش بدم، دلبر قَشنگم

توقشنگۍمثل‌ِاون‌لحظہ‌کہ‌بارون‌میزنہ!♥️𖦞•

عشق‌ِمن‌،تو‌یۍدلیلِ…
ִֶָ آرامشم☘”
ִֶָ دلخوشیم🫶🏼”
ִֶָ خنده‌هام🙈”
ִֶָ حال‌ِخوبم💕”
ִֶָ وجودداشتنم🥺”
ִֶָ نفس‌کشیدنم🫀”
ִֶָ امیدم‌بہ‌زندگیم🕊”
ִֶָ رویاهاۍِفردام👫🏻”
اینجاهمہ‌چۍمن‌بہ‌‌
توبستگۍداره‌،توکہ‌باشۍ،
گورباباۍهرکۍکہ‌میخوادنباشہ🤭♥️◟

متن عاشقانه دلتنگی و دوری انگلیسی

 متن عاشقانه دلتنگی و دوری انگلیسی

‌ᴳᵒ ᶠᴬᵏᴱ ᴸᵒᵛᴱ ᶳᴼᵐᴱᵒᴺᵉ ᴱˡᶳᵉ .ᶤᴹ ᴳᵒᵒᴰ
عشق فیڪتو ببر براٰے یڪے دیگه من حاٰلم خوبہ.🌚

ℐ 𝓌𝒾𝓈𝒽 𝒻ℴ𝓇ℊℯ𝓉𝓉𝒾𝓃ℊ 𝒽ℯ𝓇 𝓌ℯ𝓇ℯ 𝒶𝓈 ℯ𝒶𝓈𝓎 𝒶𝓈 𝓁ℴ𝓋𝒾𝓃ℊ 𝒽ℯ𝓇…
‏کاش فراموش کردنش هم به اندازه دوست داشتنش راحت بود…🌚

𝗟𝗼𝘃𝗲 𝗺𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝘄𝗵𝗼 𝗶 𝗮𝗺
مرا برای انچه که هستم دوست بدار.

𝑫𝒆𝒍𝒆𝒕𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒍𝒅 𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒐𝒇 𝒎𝒆 𝒇𝒓𝒐𝒎 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒎𝒊𝒏𝒅

نسخه قدیمی منو از ذهنت حذف کن‌‌…

Some people will hurt you and then they will act like you hurt them

بعضی آدما آزارت میدن و بعد جوری رفتار میکنن انگاری تو آزارشون دادی:)

Always believe that something wonderful is about to happenッ

همیشه باور داشته باش، یه اتفاق فوق العاده قراره بیفته🤍

people come and go, that’s life.

آدما میان و میرن، این یه حقیقته

The most stony people have feelings too. they just can hide it better than the others not to hurt again

بی احساس ترین آدما هم احساس دارن فقط بهتر میتونن پنهانش کنن که دوباره ضربه نخورن🦋

The rest of your life could be the best of your life

بقیه ی زندگیت میتونه بهترین دوران زندگیت باشه😉👊

Beautiful things happen when you distance yourself from negativity 🦋✨

چیزهای زیبا زمانی اتفاق می افتد که خودت را از منفی گرایی فاصله دهی💙

Your life does not improve by chance, but by change.
زندگی شما با شانس بهتر نمیشود بلکه با تغییر بهبود می یابد.

You will be “too much” for some people.Too loud, too soft. Too this, too that. But you will always be perfect for the people who love you.♡

شما برای برخی افراد “بیش از حد” خواهید بود. خیلی بلند، خیلی نرم. خیلی این، خیلی آن. اما شما همیشه برای افرادی که شما را دوست دارند عالی خواهید بود.♡

Don’t get attached to moments..
good or bad , they all pass!

به لحظه ها وابسته نشو..
خوب یا بد ، همشون میگذرن

متن عاشقانه دلتنگی و دوری کوتاه

متن عاشقانه دلتنگی و دوری کوتاه

اگه رو رفتارت با بقیه حساس شد
مثل مولانا بهش بگو:
«گر شود عالم نگارستان ؛ نگار من یکی است»
که اونم تویی ولاغیر❤️🌸

چه کیفی دارد
کسی باشد
که وقتی نام کوچکت را از
ته دل صدا میزند
لبخند روی لبانت نقش ببندد
و‌ تو آرام بگویی جانم♥️🫂

دلخوشی فَقط نیم رخِ صورتش
وقتی دارِه رانندِگی میکنه
و حواسِش بهت نیست🖇💌

چ آرامشی
در من است
وقتی بامنی…💋❤️

جهان ‹ بوســــه‌ای › ست
روی ‹ قَلــــبِ‌مَن › هر
بار که میگویی:
‹ دوستَــــت‌دارم › ♥️🫀✨

دلم سکانس عاشقانه میخواهد
اینکه چشمانت بدون سانسور
غارتگر بوسه هایم باشد
و در آغوشت بی هراس
تمام خستگی هایم را پر بدهم ♥️🫂

قشنگترین معجزه ی خدا برای تو مینویسم
عشق من…💕
تیکه گاه محکم من
خودتم میدونی که قشنگترین سکانس زندگیمی
یه نفری که پا به پاش بچگی کردم دیونگی کردم …. و میخام پا به پاش پیر بشم
دلم میخواد یه جور خاصی ازت تشکر کنم
برای بودنت…❤️
از وقتی با تو اشنا شدم بهم ثابت شد فرشته ها فقط اسمونی نیستن فرشته ی زمینی ام وجود داره….
دلبرم عشقت نفوذ کرده تو تک تک سلولای بدنم
ضربان قلبم دیونه وار دوست دارم…🖇
تو تک ستاره ی آسمون قلبمی 🌠💜•

در جواب دوستم داری؟!
مثل سعدی جوابشو بده و بگو:
چنانت دوست می‌دارم که گر روزی فراق افتد
تو صبر از من توانی کرد و من صبر از تو نتوانم
همینقدر عمیق و بهم مبتلا🫀♥️

‹ در آغوش میکشم تو را
مثل اسمان ، ماه را🌙♥️ › شب بخیر 🙂

تو دقیقا همان قسمت زیبای زندگی منی
با هر بار دیدنت انگار کودکی که عاشق نقاشی است به اون تعداد زیادی برگه سفید و مداد رنگی بدهی
تو شاید نمیدانی اما زندگی میکنم هر لحظه را باتو
تو شاید نپرسی اما من میگویم که تمام وجودم برای توست… (:
و چه صدایی زیبا تر از صدای تو؟
و چه رخی زیباتر از رخسار تو؟
و چه آرامشی آرام تر از وجود و آغوش تو؟
از اینکه به زندگی من اومدی ازت ممنونم
از اینکه دلیل خنده های رو لبم شدی ازت ممنونم 🤍👫🏻🫂•

متن عاشقانه دلتنگی و دوری از عشق

متن عاشقانه دلتنگی و دوری از عشق

عشق جانم از تمام دارایی دنیا…
هیچ نمیخوام فقط بگذار این دوست دارم همیشه مال من باشد… ♥🫂

حس خوب یعنی :
هربار بیشتر از قبل حس کنی
بودنش بهترین اتفاقِ زندگیته..!♥️🧿

دلم میخواد تو بغلت مچاله بشم
دلم میخواد چشمام تو فاصله چند سانتی چشمات باشه
دلم نرمیِ لباتو زیر دندونام میخواد
دلم گاز گرفتن لپتو میخواد
دلم میخواد کنارت کرم بریزم و اذیتت کنم
دلم صدای خنده هاتو کنار گوشم میخواد
ولی نمیتونم، نمیشه، این فاصله بینمون
تمومِ این قشنگیارو ازم گرفته♥️

هنگام “دوستت دارم” گفتن هایت ؛
مرا ماهی تصور کن
همان قدر تشنه …
همان قدر کَم حافظه ♥️🫂

بخاطر وجودت خداروشکر میکنم
ممنونم ازت بخاطر مهربونیات،محبتات،تکیه گاه بودنت تو تنها کسی هستی که دیدم دنیا ازش آدم بدی نساخت…
به خوب بودنت افتخار میکنم عشقم…
تو مهربون ترین عشقِ دنیایی که🎧
من هر لحظه بیشتر از قبل عاشقت میشم
تو بهم نشون دادی چجوری ممکنه یکی بیشتر از خودت نگرانت باشه و ازت مراقبت کنه
تو بهم ثابت کردی که عشق رویا نیست..
چقدر خوبه که وسط شلوغیای‌ِ این زندگی تورو پیدا کردم ،تا دوستت داشته باشم
تو باعث شدی طعم واقعی امنیتُ بچشم،باعث شدی بدونم وقتی کنارمی تنها نیستم و از هیچ چیز نترسم..تو همونی وقتی نیستی انگار هیچ کس نیست چقدر خوب که هستی!…‌ ‌ ‌
و چه خوب تر که هوامو داری (:
بمونی برام دلیل زنده بودنم…💜🔐•

صَحنِه‌یِ قَشَنگیِه..
وَقتی کِه بَغَلِشیو بِهِت میگِه:
جایِ تُو هَمیشِه بایَد اینجا باشِه؛
تو بَغَلِ مَن! 🙈❤️‍🩹

مهم نیست تو منو پیدا کردی یا من تورو!
مهم نیست اول‌ تو پیام میدی یا من!
مهم نیست کجا باشی و کجا باشم!
مهم اینه هر جا باشی و باشم
بیشتر از همه دوستت دارم
و تو قشنگترین چیزی هستی
که تو قلبم برای همیشه نگه میدارم

من یه حسودم که تموم تورو برای خودم میخوام… 💋♥

بِخند قشنگم
چون‌ وقتی میخندی ،
حس‌ میکنم‌ خُدا بِهم‌ میگه:
بیا اینم‌ همون‌‌
دنیایی که‌ میخواستی ♥️‌🫂

‹ بغل کردن یه روش بی صدا واسه
گفتن اینه که تو برام مهمی

متن عاشقانه دلتنگی و دوری و انتظار

متن عاشقانه دلتنگی و دوری و انتظار

مانند روز برایم روشن است
میدانم روزی می آید…
من در آغوش تو
خوش خنده ترین زن ِجهان خواهم بود
و تو با ارزش‌‌ترین مرد جهان
چون من عاشقت شدم
و قرار است بمانم، و قرار اَست با تــو از تمام لحظه‌ها گذر کنم واژه ها از آن به بعد چقدر زیبا کنار هم چیده میشوند… (:
مانند این چند واژه
«دوسِت دارَم»
وقتی که پاسخش میشود
«مَن هم» 💜🥺💍

به جان جوشم که جویای تو باشم
خسی بر موج دریای تو باشم
تمام آرزوهای منی، کاش
یکی از آرزوهای تو باشم…

نه تو غصه چیزیو نخور..

میگما دلبَـــر !
این ‏صَمیمِ « قَلب » که میگن کجا میشه؟!
دقیقاً از همونجا میخوامـت :)♥️

تو از اسمان افتادی مثل تو دلبر نیست❤️

من به اندازه ی دریا دوستت دارم
چون مهربونه ، آرومه ، آبیه و
از همه مهمتر
هیچوقت تموم نمیشه♥️💌

به جای «دوستت دارم» به دلبرتون بگید :
من تو را
به جان میخوانمت
به دل مینشانمت
به عشق میدانمت
به غزل میسُرایمت
به ماه میپندارمت
به مهر میجویمت
آری من تو را دوستت دارم،
با تمامِ نابودی‌هایم♥️🫂

مُهِمْ نیستّ بَقیِه چی میڱَنْ ،
مُهمْ قَلْبِ مَنِه که بَرات میتَپِه

ولۍ تو با ارزش ترین دارایۍ منۍ؛
تنها آدمۍ هستۍ کہ میتونم یہ عمر
دوسِش داشتہ باشم و هیچوقتم،
از دوست‌داشتنش خستہ نشم!

تـو فقـط واسـہ مـنی
واسـه همیـشه