متن زیبا و خاص برای بیوگرافی انگلیسی و فارسی با فونت خاص برای اینستاگرام و تلگرام

متن زیبا برای بیوگرافی

متن زیبا برای بیوگرافی

 

متن زیبا برای بیوگرافی؛ در این پست می توانید بهترین متن ها را در مورد بیو مشاهده کنید و از آن برای ایسنتاگرام و تلگرام خود استفاده کنید. بیو اشخاص می تواند مطابق با روحیه و حال شخص شما باشد و شما می توانید از متن های خاص و انگلیسی یا فارسی برای این بیو استفاده کنید. امروز در پارسی دی شما می توانید متن زیبا برای بیوگرافی؛ متن زیبا برای بیوگرافی انگلیسی، متن زیبا برای بیوگرافی فارسی، متن زیبا برای بیوگرافی کوتاه، متن زیبا برای بیوگرافی با فونت حاص، متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ، متن زیبا برای بیوگرافی عاشقانه، متن زیبا برای بیوگرافی غمگین را مشاهده کنید و از آن برای بیو واتساپ یا تلگرام خود استفاده کنید، همراه ما باشید.

متن زیبا برای بیوگرافی

بهتراز طُ ندیدم اینهمه زدم دور ..!♥️

‏تنها‌ چیزی‌ که‌ زیادش‌ خوبه بودنت‌ کنارمه

ملکه ای باش که تنهایی میجنگه

فرق منو تو اونجاست که من بدترین آدم زندگیمو از دست دادم ولی تو بهترینشو

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نابود کن چیزی رو ک نابودت میکنه

متن زیبا برای بیوگرافی انگلیسی

‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌𝑩𝒆 𝒍𝒊𝒌𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒆𝒂, 𝒓𝒆𝒋𝒆𝒄𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒔𝒉𝒆𝒔

مثل دریا باش آشغالارو پس بزن

𝑩𝒆𝒉𝒕𝒂𝒓𝒊𝒏 𝑬𝒏𝒕𝒆𝒌𝒉𝒂𝒃𝒆 𝑸𝒂𝒍𝒃𝒆 𝑴𝒂𝒏𝒊 𝑻𝒐

بهترین انتخابه قلب منی تو

𝒔𝒐𝒎𝒆𝒕𝒊𝒎𝒆𝒔 𝒎𝒖𝒔𝒊𝒄 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒐𝒏𝒍𝒚 𝒎𝒆𝒅𝒊𝒄𝒊𝒏𝒆

بعضی وقتا موزیک تنها درمانه

𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖𝒓𝒔𝒆𝒍𝒇 𝒔𝒐 𝒅𝒂𝒎𝒏 𝒎𝒖𝒄𝒉 𝒕𝒉𝒂𝒕 𝒘𝒉𝒆𝒏 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒕𝒓𝒆𝒂𝒕‌ 𝒚𝒐𝒖 𝒘𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒚𝒐𝒖 𝒓𝒆𝒄𝒐𝒈𝒏𝒊𝒛𝒆 𝒊𝒕

انقدر زیاد خودتو دوست باش که وقتی کسی باهات بد رفتار کرد تشخیص بدی

𝐼 𝑛𝑒𝑒𝑑 𝑦𝑜𝑢 𝑙𝑖𝑘𝑒 𝑎 𝒉𝑒𝑎𝑟𝑡 𝑛𝑒𝑒𝑑𝑠 𝑏𝑒𝑎𝑡!

نیاز دارم بهت مثل نیاز قلب به تپیدن

𝒃𝒓𝒐𝒌𝒆𝒏 𝒉𝒆𝒂𝒓𝒕𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒕𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒃𝒖𝒊𝒍𝒅 𝒚𝒐𝒖 𝒊𝒏𝒕𝒐 𝒂 𝒔𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈𝒆𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏

قلب شکسته و اشک ها ازت یه انسان قوی تر میسازن

BE YOURSELF

خودت باش

ᵂᴬᴵᵀᴵᴺᴳ ᶠᴼᴿ ᴾᴱᴬᶜᴱ

در انتظار آرامش

𝐅𝐚𝐤𝐞 𝐬𝐦𝐢𝐥𝐞𝐬 𝐢𝐧 𝐬𝐩𝐢𝐭𝐞 𝐨𝐟 𝐡𝐚𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐠 𝐩𝐚𝐢𝐧𝐬

خندیدنای‌ مصنوعی‌ وسط‌ دردای‌ واقعی

𝙔𝙤𝙪 𝙝𝙖𝙫𝙚 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝙩𝙝𝙚 𝙥𝙚𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙩𝙝𝙞𝙨 𝙬𝙝𝙤𝙡𝙚 𝙡𝙞𝙛𝙚

شدی آرامش کل این زندگی

𝙑𝙖𝙡𝙪𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛 𝙩𝙝𝙚 𝙢𝙤𝙨𝙩

برای خودت بیشترین ارزش رو قائِل شو

ᴸᴱᴬᴿᴺ ᵀᴼ ᴮᴱ ᴹᴱᴬᴺ

یاد‌ بگیر‌ بمونه‌ِ سنگ‌ دلت

ɪ ʟᴏsᴛ ᴍʏsᴇʟғ ɪɴ ᴍʏ ɢʀɪᴇғ

تو غم خودمو گم کردم

𝙬𝙚’𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙖𝙡𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩

ما خوب خواهیم شد

𝑳𝒂𝒖𝒈𝒉, 𝒚𝒐𝒖𝒓 𝒔𝒂𝒅𝒏𝒆𝒔𝒔 𝒘𝒐𝒏𝒕 𝒄𝒉𝒂𝒏𝒈𝒆 𝒕𝒉𝒆 𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅

بخند، غمِ تو، دنیا را عوض نمی‌کند‌‌

متن زیبا برای بیوگرافی فارسی

متاسفانه زمونه ای شده که خدا خَرو خوب میشناسه وَلی بازم بهِش شاخ میده!!

جوری شدم که دیگه وقتی تو ایینه نگا میکنم بجای سلیقه‌ی خودم ، سلیقه‌ی دیگرانو میبینم…

“ ‘ایرانیِ شاد’ فقط نوشته‌ای بود روی نوارِ کاست”

ما به هر گلی آب دادیم

خارش رفت تو چشم خودمون

باخت اصلی من اونجا بود که واسه ترس از دست دادنت

خودمو تغییر دادم 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی کوتاه

𝗕𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗢𝗡𝗚

قوی باش

مهربون باش اما ضعیف نه

هیچوقت اجازه نده کسی مودتو کنترل کنه

𝓌𝒶𝓈 𝓃𝑜𝓉 𝑒𝓃𝑜𝓊𝑔𝒽 𝒷𝑒𝓁𝒾𝑒𝓋𝑒𝒹,𝓃𝑜𝓉 𝓉𝒶𝓁𝓀𝒾𝓃

آن چه کم بود حرف نبود باور بود

بیش از حد فکر کردن خوشحالیتو نابود میکنه

حِسِ مَسخره ایِ تَرس اَز دَست دادن کسے که نداریش..﹗

ᵗʰᵉ ʳᵉᵃˡ ᵏᵉʸ ᵗᵒ ʰᵃᵖᵖᶦⁿᵉˢˢ ᶦˢ ᵗᵒ ˢᵗᵒᵖ ᵉˣᵖᵉᶜᵗᶦⁿᵍ ᵒᵗʰᵉʳˢ ᵗᵒ ᵐᵃᵏᵉ ʸᵒᵘ ʰᵃᵖᵖʸ!

کلیدِ واقعیِ خوشحالی اینه که،منتظر نباشی دیگران خوشحالت کنن..!

ˢᴼᴹᴱᵀᴵᴹᴱˢ ᵞᴼᵁ ᴺᴱᴱᴰ

ᵀᴼ ᴸᴼᴼᴷ ᴬᵀ ᴸᴵᶠᴱ ᶠᴿᴼᴹ ᴬ

ᴰᴵᶠᶠᴱᴿᴱᴺᵀ ᴾᴱᴿˢᴾᴱᶜᵀᴵᵛᴱ

‏گاهی لازمه از یه زاویه دیگه به زندگی نگاه کرد!

سنی ندارما !

ولی پرتم کردن تو دنیایِ آدم بزرگا:)

And May God

ʰᵃᵛᵉ ᵐᵉʳᶜʸ ᵒᶰ ᵃˡˡ ᵗʰᶤˢ ᶰᵒˢᵗᵃˡᵍᶤᵃ !

و خدا رحم ڪند اینهمه دلتنگے را…!

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ

متن زیبا برای بیوگرافی واتساپ

هر چیز قاعده‌ای دارد جُز عشق

و عشق،

انگار تا ابد بی‌قاعده است.

🥀 ⃟▬▬▭••𝐼’𝑚 𝑆𝑡𝑢𝑐𝑘 𝐼𝑛 𝑀𝑦 𝐹𝑢𝑐𝑘𝑒𝑑 𝑈𝑝 𝐵𝑜𝑑𝑦

﮼مَحبوس‌در‌کالبدپَریشان‌خود !

Don’t let go of the one you love easily or the regret will eat away at you gradually..✨

از کسی که دوسش داری ساده دست نکش؛حسرتش دیوونت میکنه…!

ما حَجمی از آرِزوهای بَرآوَردِه نَشده ایٓم!

مَنو یِ جِسمِ لَشُ بی حآل 🙂

متن زیبا برای بیوگرافی عاشقانه

‏ولی من حتی به جای همه اونایی که دوستت ندارن هم دوستت دارم.

𝑰𝒇 𝒚𝒐𝒖 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒔𝒐𝒎𝒆𝒐𝒏𝒆 𝒉𝒆𝒔𝒊𝒕𝒂𝒏𝒕𝒍𝒚 𝒚𝒐𝒖 𝒂𝒓𝒆 𝒏𝒐𝒕 𝒂 𝒍𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒕’𝒔 𝒖𝒔𝒆𝒍𝒆𝒔𝑺

دوست‌داشتنی که یذره‌ توش‌ شک باشه‌ به‌ درد نمیخوره

من وابسته شدم به اون چشمای مشکیت..!

بگو تو حسی ک دارمُ داری

جایی بمون که قلبت احساس سبکی کنه، نه سنگینی

متن زیبا برای بیوگرافی غمگین

من دارم فرار می‌کنم از حال بد به حال خوب، از خودم به تو

𝑻𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒊𝒔 𝒏𝒐𝒕𝒉𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒐𝒓𝒔𝒆 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒉𝒂𝒃𝒊𝒕 𝒐𝒇 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒍𝒊𝒗𝒆

هیچ چیز بدتر از عادت به زنده بودن نیست

ʙᴇ ᴋɪɴᴅ ʙᴜᴛ ɴᴏᴛ ᴡᴇᴀᴋ

مهربون باش اما ضعیف نباش

𝗧𝗵𝗲𝘆 𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗼𝘆𝗮𝗹 𝘂𝗻𝘁𝗶𝗹 𝘁𝗵𝗲𝘆 𝗻𝗲𝗲𝗱 𝘆𝗼𝘂

تا وقتی به نفعشونی وفا دارن

𝑴𝒂𝒚𝒃𝒆 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒂𝒍𝒐𝒏𝒆 𝒊𝒔 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒃𝒆𝒊𝒏𝒈 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒚𝒐𝒖

شایدم تنها بودن از با تو بودن بهتره