متن انگلیسی شکست عشقی کوتاه و زیبا با ترجمه فارسی برای بیو

متن انگلیسی شکست عشقی

متن انگلیسی شکست عشقی

در این پست ما بهترین جملات و متن ها را در مورد متن انگلیسی شکست عشقی، متن انگلیسی شکست عشقی کوتاه، متن انگلیسی شکست عشقی برای بیو، متن انگلیسی شکست عشقی با ترجمه فارسی را برای شما جمع آوری کردیم شما می توانید این متن ها را برای فرد مورد علاقه خود و یا بیو اینستاگرام استفاده کنید.

متن انگلیسی شکست عشقی

Love never fails, people fail on love.

عشق هرگز دچار شکست نمی شود این آدم ها هستند که در عاشقی شکست می خورند

Love is like a war:Easy to begin Hard to end

عشق همچون جنگ است: آسان شروع می شود سخت تمام می شود!

I feel so sad and heartbroken
I feel like my heart was ripped in half

من احساس اندوه شدیدی می‌کنم
حس می‌کنم قلب من دو نیمه شده است

without your love how could i smile again …

بی عشق تو چطور میتونستم باز لبخند بزن..

My heart is full of pain honey but there is no one here by my side …Shit

قلب من پر از درده عسلم ولی هیچکس اینجا کنارم نیست…لعنتی

ι’м тιяє∂ ѕσ αѕ ι иєє∂ α ѕℓєєρ ℓιкє ∂єαтн
یه جوری خستم که به یه خوابی مثل مرگ نیاز دارم

The worst part of my life was when I watched you love someone else.

بدترین قسمت زندگی من مربوط به زمانیست که دیدم که عاشق یک شخص دیگر هستی

متن انگلیسی شکست عشقی کوتاه

متن انگلیسی شکست عشقی کوتاه

I’m not perfect but I am Loyal.
من کامل نیستم اما وفا دارم

این نیز بگذرد… .

. …This too shall pass

KᴀRMᴀ ᴡɪLʟ ʜIT ʏOᴜ
sOᴏNᴇʀ Tʜᴀɴ Yᴏᴜ TʜɪɴK

زمین گردتر از اونیه ک فکرشو میکنی !

ᴇᴠᴇʀʏᴏɴᴇ ᴠᴀɴ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴄᴏʟᴏʀs
ɪɴ ᴛʜᴇ ʙʟɪɴᴋ ᴏғ ᴀɴ ᴇʏᴇ!

چشم بهم بزنی همه رنگ عوض می‌کنن!

𝗺𝗮𝘆𝗯𝗲ₘy𝙜𝙪𝙞𝙡𝙩ᵢₛ𝙗𝙚𝙞𝙣𝙜ₖᵢₙd

شایدم‌گناهم‌مهربون‌بودنه

ᵀᴵᴿᴱᴰ ᴼᶠ ˢᴬᵞᴵᴺᴳ ᴵᵀ’ˢ ᴼᴷᴬᵞ!

خستم از گفتن خوبم!

ₕₒw ᵢₙfᵢₙᵢₜₑ ₘy ₗₒₙₑₗᵢₙₑₛₛ ᵢₛ!

چه درونم تنهاست!!

𝐦𝐢𝐬𝐬 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐨𝐧𝐞
𝐰𝐡𝐨 𝐦𝐢𝐬𝐬𝐞𝐬 ⟅𝐘𝐎𝐔⟆ !

دلتنگ کسی باش که دلتنگ تو باشد!

متن انگلیسی شکست عشقی برای بیو

متن انگلیسی شکست عشقی برای بیو

ι wιѕн ιт were ιмporтanт ғor мe!

کاش حالِ بدم واست مهم بود!

𝙄 𝙬𝙞𝙨𝙝 ₜₕₑy cₒᵤₗd 𝙪𝙣𝙙𝙚𝙧𝙨𝙩𝙖𝙣𝙙 ᵤₛ
ₙₒₜ ₜₒ ₗₑₐᵥₑ ᵤₛ

کاش‌ما‌رو‌درک‌میکردن،‌نه‌تَرک!

𝙢𝙮 𝙩𝙧𝙪𝙨𝙩
ᵢₛ ₙₒₜ ₐₙ ₑₐₛy ₜₕᵢₙg ₜₒ gₑₜ bₐcₖ

اعتمادِ‌من‌چیزی‌نیست‌که‌به‌سادگی‌برگرده…!

ₑᵥₑᵣy ₛₑcₒₙd ₘₒᵣₑ ₜₕₐₙ bₑfₒᵣₑ.

هر ثانیه بیشتر از قبل ازت متنفرم.

𝙥𝙡𝙚𝙖𝙨𝙚 𝙠𝙚𝙚𝙥
yₒᵤᵣ fₐₖₑ ₗₒᵥₑ ₐwₐy fᵣₒₘ ₘₑ

لطفا‌عشق‌الکیت‌رو‌از‌من‌دور‌نگه‌دار

•𝙏𝙧𝙚𝙖𝙩 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙤𝙣𝙚
• ₗᵢₖₑ ₜₕₑₘₛₑₗᵥₑₛ ₜₒ ᵣₑₐₗᵢzₑ
•ₕₒw ₙₒₙₛₑₙₛᵢcₐₗ ₜₕₑy ₐᵣₑ!

با‌همه‌مثل‌خودشون‌رفتار‌کن‌‌بفهمن‌‌چقدر‌مزخرفن!

ᵞᴼᵁ ᴰᴵᴰᴺ’ᵀ ᴰᴱˢᴱᴿᵛᴱ ᴹᵞ ᴳᴼᴼᴰᴺᴱˢˢ!

نبودید لایق خوبی هامون!

𝕀’𝕃𝕃 𝔽𝕌ℂ𝕂 𝕋ℍ𝔼 𝕆ℕ𝔼𝕊 𝕎ℍ𝕆
ᴰᴱᴹᴱᴬᴺᴱᴰ ᴹᴱ

بزرگ‌‌میشم‌‌برا‌‌هر‌کی‌‌کوچیکم‌‌کرد!

мy мιnd ιѕ вυѕy aѕ тeнran тraғғιc

اندازه کل تهران حالم ترافیکه!!

𝕀 𝕕𝕠𝕟’𝕥 𝕨𝕒𝕟𝕥 𝕗𝕖𝕖𝕝𝕚𝕟𝕘𝕤

گوره بابای احساس

متن انگلیسی شکست عشقی با ترجمه فارسی

متن انگلیسی شکست عشقی با ترجمه فارسی

I didn’t lose you
You lost me
You’ll search for me
Inside of everyone you’re with
And I won’t be found

من تو را از دست ندادم.
تو منو از دست دادی
و مطمئن با تو به دنبال من خواهی گشت
در تمام کسانی که با آن‌هایی
و هیچ وقت مرا پیدا نخواهی کرد.

The Day You Broke My Heart

Will Be the Day That I Will Never Forget

I Re-Read Our Old Text Messages Repeatedly

Just To Reminisce On the Good Times We Had

Now All I Got Is Memories

And A Heart Full Of Pain

روزی که تو قلب منو شکستی روزیه که هیچوقت فراموشش نمی کنم

بار ها متن پیغام های قبلی رو خوندم

فقط بخاطر به یاد آوردن لحظات خوبی که با هم داشتیم

الان تنها چیزی که دارم خاطره است

و یه قلب پر از درد

Never cry for the person who has hurt you

Just smile and thank them for giving you a chance to

Find someone better who actually deserve you

هرگز برای کسی که به تو صدمه زده گریه نکن

فقط لبخند بزن و از او تشکر کن که بهت این فرصت را داده تا

کسی را پیدا کنی که لیاقت تو را دارد

تو می توانی آن ها را دوست داشته باشی، آن ها را ببخشی، چیز های خوب برای آن ها بخواهی ، اما باز هم باید بدون آن ها حرکت کنی.

 i wish I were a little girl again, because skinned knees are easier to fix than broken heart

ای کاش دوباره  یک دختر کوچک بشوم چرا که بهبود زانوهای پوست پوست شده ساده تر از التیام قلب شکسته است

We’re all broken
It’s just that some of us are so good at
Keeping our pieces together

ما هممون شکسته‌ایم
فقط بعضی هامون خیلی خوب می‌تونیم
تیکه‌هامون رو کنار هم نگه داریم.

Love Failure

Is only the opportunity to begin again

Only this time more wisely

شکست عشقی

فقط فرصتی برای آغاز دوباره است

تنها این بار عاقلانه تر

 Most of the times you lie, You break my heart, you make me cry, There are times when we fall Apart, But still it’s only YOU in my heart…. I LOVE YOU FOREVER.

اغلب اوقات دروغ می گویی،قلب مرا میشکنی،باعث می شوی گریه کنم،زمان هایی وجود دارد که بین ما جدایی پیش می آید اما با همه این ها تو تنها شخص در قلب من هستی…. من برای همیشه عاشق تو هستم.