متن شب بخیر عاشقانه و خاص جدید برای عشقم و استوری

متن شب بخیر

 

شما می توانید برای فرد مورد نظر و احساسی خود متن شب بخیر ارسال کنید. امروز در پارسی دی بهترین جمله ها و متن ها را در مورد متن شب بخیر عاشقانه؛ متن شب بخیر خاص؛ متن شب بخیر کوتاه؛ متن شب بخیر غمگین؛ متن شب بخیر خاص جدید؛ متن شب بخیر برای عشقم؛ متن شب بخیر به انگلیسی را می توانید مشاهده کنید.

متن شب بخیر  عاشقانه

دهمت به شب امانت
دم صبح پست بگیرم

خدایا
هر شب به آسمان نگاه می کنم
و می اندیشم…
در این آرامش شب
چه بسیار دلها که غمگین و پر اضطرابند
خدایا‌تو آرام دلشان باش
خدایاشب و روزمان را با یادت بخیر کن…آمین❤️

مـَن‌میخوام‌جا؎ِتموم‌☽︎شَبایی‌ٖ☾︎که‌ِکَسی
بِهت☽︎شب بخیر☾︎نگفته،شباتوبخیرکٌنم
می‌خوام بِه‌اندازه‌؎ِهمه‌؎ِ
دِلتنگیات‌خوشحالِت‌کٌنم
مَن‌فکرمیکَردم‌☽︎؏ـِشق‌☾︎مٌرده
اماالان‌☽︎تــღــو☾︎
داری‌ٖنَظرموعَوض‌میکٌنی‌پَس‌منم‌
تمام‌قلبمومیدمش‌به‌☽︎تــღــو☾︎👩🏻‍🤝‍👨🏼💍♥️

«هرچہ‌گـشتم‌دربسـاطم‌شعـرنیست»
ساده‌تـرمےگویم‌امشب…
•شب بخیر•✨♥

ولی یه وقتایی نمیشه گفت بگذریم
از بعضی آدما
از بعضی خاطره‌ها
از بعضی دوست داشتن ها
نمیشه آسون گذشت
نمیشه روزت رو بی
“یادش بخیر”
شب کنی
نمیشه از کوچه‌ای بگذری
صدای قدماش،
صدای خنده‌هاش نپیچه
تو پسکوچه های دلتنگیت
نمیشه بی خیال شد
نمیشه گذشت…💜💭🖇🧿

شب مارا با یادت بخیر کن✨🌙

«هرچہ‌گـشتم‌دربسـاطم‌شعـرنیست»
ساده‌تـرمےگویم‌امشب…
شب بخیر•✨💛

تمام طول شب را
برای تو واژه می شوم
تو بخواب،
شب بخیر هایت با من 💙🌌

چراغے برایتان روشن مےڪنم،
در تاریڪے قلب سیاہ شب،

آنگاہ از خدا مےخواهم
اگر در تاریڪے غم اسیر تنهایے شدید،
چراغ امیدتان روشن بماند..

#شبتون_بخیر
#خوابتون_آســوده
#چراغ_دلتون_روشـن
#بہ_امید_فردایی_بهتـر

حاضرم همه‌ی دنیا را ساکت کنم تا تو
در آغوشم آرام بخوابی♥️🌙 شب بخیر 🙂

قشنگـیِ ایـن دنیـا بـه
بـودن تـوعـه🌙♥️ شب بخیر 🙂

‹ در آغوش میکشم تو را
مثل اسمان ، ماه را🌙♥️ › شب بخیر 🙂

تو فرد مورد علاقه من
در کل جهانی
شب بخیر :)♥️🫦

اگر خوشبختی چهره‌ای
داشت اون چهره چهره ی تو بود💍🤍
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
شب بخیر♥️✨

محکم‌ تر بغلم کن
طوری که غصه جا نشود در من! 🤍🔐
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
شب بخیر ♥️✨

طُ صاحبِ آرامشِ روحَمی🫀

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شب بخیر♥️✨

تو را من با قلب
دوست دارم نه با حرف🌙♥️ شب بخیر 🙂

تو نیمه ی دیگرِ منی که تمام
شب تا صبح به تو فکر میکنم
صبح بخیر عشقم… 🫠💋

تو کنـارِ منی و مَن نزدیک می‌بوسَمت
این بخیرتَرین “شب” ممکن است🌙♥️ شب بخیر 🙂

عشق‌های واقعی
پیدا نمیشن بلکه ساخته میشن!

شب بخیر♥️

همچنین ببینید: متن تولد باکلاس کوتاه با فونت زیبا

متن شب بخیر کوتاه

متن شب بخیر کوتاه

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مرد باش اگر کسی
نگاهت را خواست بگو واگذار شده🙂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شب بخیر♥️✨

تو فرد مورد علاقه من
در کل جهانی🌙♥️ شب بخیر 🙂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

ضربان قلبم رو خنده‌های تو تنظیمه
پس بخند همیشه🌙♥️ شب بخیر 🙂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

نمیزارم کسی به جز من
دستاتو محکم بگیره🌙♥️ شب بخیر 🙂
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هفت میلیون تن صدا وجود داره
ولی من فقط با شنیدن یکیش دیوونه میشم
شب بخیر♥️✨

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

زیبایی شب چند برابر میشود اگر
تو شب بخیر بگی عشقم🌙♥️ شب بخیر 🙂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

تو خدا نبودی….
ولی من برات بندگی کردم..☺️🤍

شب بخیر♥️✨

واسه تپش این
‹ قلب › همیشه بهونه ای!👩‍❤️‍👨🤍

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شب بخیر♥️✨

تو کنـارِ منی و مَن نزدیک می‌بوسَمت
این بخیرتَرین “شب” ممکن است🌙♥️ شب بخیر 🙂

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

هرشب …
از سقفِ خیالم تو میچِکی
و این عاشقانه ترین
بارش دنیاست …💜🌸
شَب بخِیر :

یه شب
بجای شَب بخیر بهش بگین ؛‌
مَن چِشم میزارم تُو♡ بیا “بَغلم” 🙂 🫂🌙🩵

یڪے باید باشد …♥️<——««
یڪے ڪه از وجودش خوابِ شب ها به آدم بچسبد ..☽༓・*˚⁺‧͙
◗ یڪے ڪه ٺخصصش ، بخیر ڪردنِ شب هاے آدم باشد …◖
➹اڱر دارید از این یڪےها➷
◌ڪمے آرام ٺر در آغوشش مچاله شوید …💕
◌ڪمے آرام ٺر سر روے بازوهایش بگذارید💜
◌ڪمے آرام ٺر ذوق ڪنید و 🌸
◌بوسہ‌هاے شب بخیرٺان را بے صدا رَد و بَدَل ڪنید💋
◔بہ حسرٺ ڪشیدن ، اعٺقادِ چندانے ندارم اما
خیلےها هسٺند ڪہ شب هایشان با هیچ قرص و دارویے از گلویشان پایین نمےرود..◔

❃.✮:▹ میخواهم شبـها
ماه را بہ آغوشٺ بدوزم🌙
ٺا چشمانٺ درٺاریڪےِ شب گم نشوند
وسٺاره ها را بہ پیراهنٺ بند بزنم
ٺا باهر ٺپشٺ چشمڪ بزنند… !
میخواهم درڪوچه‌ے عطرٺ
شب را جا بگذارم
ٺا صبحم
در آغوشِ ٺو بخیر شود♥️…..◃:✮.❃

وقت خواب است و دلم پیش تو سرگردان است
شب بخیر ای نفست ، شرح پریشانی من❤️

هر شبــ🌙ــ دلم بهانہ ے | #ٺو | را
هیچ… بڱذریم…💔

امشبــــ دلم دوبارھ | #ٺو |را
هیچ ….شب‌بخیـــــر….⭐️

شب بخیر اے نفسٺ
شرحِ پریشانےِ من
ماه پیشانےِ مـن
دلبــرِ بارانےِ مــن💙💕

همچنین ببینید: متن خاص کوتاه

متن شب بخیر خاص

متن شب بخیر خاص

┊ من میخوام به جای تموم شبایی که کسی
┊ بهت شب بخیر نگفته،شبا تو بخیر کنم
┊ میخوام به اندازه‍ ی تموم دوستت دارمایی
┊ که نشنیدی،دوستت داشته باشم…
┊ میخوام به اندازه‍ ی همه ی اون لحظه هایی
┊ که دوست داشتی یکی کنارت باشه
┊ پیشت باشم،میخوام به اندازه‍ ی همه ی
┊ گریه هات، بخندونمت…
┊ به اندازه‍ همه ی دلتنگیات خوش بحالت کنم،
┊ ببین من انقدردوست دارم،که هرچی دارم
┊ مال تو،،،
┊ همه ی خنده‍ هامال تو،همه چیزای خوب
┊ مال تو،همه قشنگیا،همه بهترینا مال تو!
┊ ولی ازبین همه ی دوست داشتنی های توی
┊♡᪽ این دنیافقط یه تو واسه من🥹🫀🫂
┊#برای_دلبرم

⇲شب بخیر گفتن و صبح بخیرگفتن:
˚۰˚ خیلی قشنگه…
˚۰˚ صبح بخیریعنی: من تا بیدارشدم
˚۰˚ به تو فکر کردم…
˚۰˚ همینقدر کوتاه همینقدر قشنگ🫀✨⇱

•⪯شب بخیر…
انگیزه‍ ی بیداریِ فَردای مَن:))💖🌚✨ ⪰•

╮وقتی با دلبر چت میکنید
آخر چتاتون به جای خداحافظی
و شب بخیر بهش بگید:
تو جان منی وداع جان آسان نیست
ببینید چی جواب میده‍ …💜🌹╰

وقتی کسی نیست شب هایت را بخیر کند
دعا میکنم شبهایم را خدا بخیر کند…🥰🤍

من می‌خوام به جای تموم شبایی که کسی بهت شب بخیر نگفته، شباتو بخیر کنم.
می‌خوام به اندازه‌ی تموم دوستت دارمایی که نشنیدی، دوستت داشته باشم.
می‌خوام به اندازه‌ی همه‌ی اون لحظه‌هایی که دوست داشتی یکی کنارت باشه، پیشت باشم.
می‌خوام به اندازه‌ی همه‌ی گریه‌هات، بخندونمت، به اندازه‌ی همه‌ی دلتنگیات خوش‌حالت کنم.
ببین.
من انقدر دوستت دارم، که هرچی دارم مال تو،
همه‌ی خنده‌ها مال تو، همه‌ چیزای خوب مال تو، همه‌ قشنگیا، همه بهترینا مال تو؛
ولی از بین همه‌ی دوست داشتنی‌های توی این دنیا
فقط یه “تو” واسه من 🤍

هر شـب دلـم بهانه ی تو
هیچ بگذریـم …
امشب دلم دوباره تو را…
هیچ شب بخیر

داری به چی فکر میکنی ؟
اونی که دوستت داره ،
نمیزاره بدون شب بخیر بخوابی…

داری به چی فکر میکنی ؟
اونی که دوستت داره ،
نمیزاره بدون شب بخیر بخوابی…

❲شـب بخیر❳ گفتن و ❲صبح بخیر❳ گفتن
خـیلی قشنگه:
صبح بخیر یعنی تا من بیدار شدم به تو فکر کردم.
شب بخیر یعنی آخرین نفری که بهش فکر گردم تو بودی؛
همینقدر کوتاه‍ همینقدر قشنگ…🥺♥️

متن شب بخیر غمگین

متن شب بخیر غمگین

یک شب
حوالی همین ساعت ،
یک شب بخیر گفتی و
یک عمر بیدارم … !

یه شب بالأخره
بعدِ همه دوریا ، گریه ها ، غصه ها
بعدِ همه دلتنگی ها و گیرِ فاصله و بُعدِ مسافت بودنا
از خواب بیدار میشم و توی تخت می چرخم
پتو رو تا زیر گردنت بالا میکشم و دوباره میخوابم
بالأخره آرامش مهمونِ شب های ماهم میشه
غصه نخور 🤍✨
#شبت_بخیر_محبوب_جاری_شده_در_رگ_های_من♥️

شب بخیر بگو
به مـن که لحظه لحظه با یادت سر میکنم
و با صدایِ دلنِشینِ تــو به خواب میروم🌚🖤

شــب را دوسـت دارم براے
غرق شدن در آغوش تویی که
قشنگ ترینـ شب بخیر دنیـایِ منے🌙💛

شب بخیر بگو
بہ مـن ڪہ لحظہ لحظہ با یادت سر میڪنم
و با صدایِ دلنِشینِ تــو بہ خواب میروم😴💛

شب را دوستدارم برایِ
غرق شدن درآغوش تویی ک
قشنگترین شب بخیر دنیای منی🌙💛

{آرام بگیر در آغوشم
فردا هم دوستت خواهم داشت
شب برای بخیر شدن
همین دو قلم را نیاز دارد🌙✨}

•شب با واژه ها بخیر نمیشود ،
مڪَر در ڪنار “تو”..!♥️🌙•

کسانی که
در تاریک ترین شب هایتان
شما را تنها نمیگذارند
همان افرادی هستند که
سزاوار همنشینی در روشن ترین
روزهایتان هستند.

🌙شب ها نور ماه
♥️در چشم تو می درخشد

🌙شب بخیر هایت
♥️ماه آسمان را برای من
🌙روی زمین می آورد …

‹ مـن به عشق توشبها چشم میبندم تا فردا
بیشتر دوستت داشته باشم🌙♥️ ›

شب بخیر 💋

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

یک زن می تواند کل شب را اشک بریزد
تنها برای اینکه به جای شب بخیر عزیزم
یه شب بخیر کوتاه گفتید:)
🥺

بودنت را به هیچ اتفاقِ
بهتری نخواهـَم داد🌙

♥️ شب بخیر 💙

یه شب …
بجای شَب بخیر بهش بگین ؛
مَن چِشم میزارم تُو♡ بیا “بَغلم” :)♥️🌙

شب بخیر گفتن ما،
محض ادای ادب است …
ورنه چون شب برسد
اول بیداری ماست …

متن شب بخیر خاص جدید

متن شب بخیر خاص جدید

#شب_بخیر_تمام_زندگیم•|😴|•
یک روز گذشت و دل من تاب ندارد💔
بی تو شب من خفته و مهتاب ندارد😍🌛

دنیا چوقفس تنگ ونفس تنگ ودلم تنگ😔❤️
این چشم به امید تو و خواب ندارد😁😁❤️

#شب_بخیر_تمام_زندگیم•|😴|•
دلم می خواهد من باشم و
یک خیابانِ خالی از حجمِ
نگاه های غریبه👀
همراه با تو..
با یک شب،🌃
که هیچ راهی به سپیده نداشته باشد!❤️

#شب_بخیر_تمام_زندگیم •|😴|•
شب بِخیر که میگویی🙃😴
تمامِ آرامشِ دنیا برایِ من میشود…!😍❤️
هر چه حسِ خوب…☺️
حالِ خوب…😊😍🥰
در دنیا هست به سراغم می آید…!😃💛🧡❤️
با رویایِ اینکه شبی🌃
در کنارِ تو …💑
در آغوشِ تو …😍💋
با نوازشِ دستان تو به خواب بروم😍🙈
میخوابم….!🙃😴😴😴

شب_بخیر_تمام_زندگیم•|😴|•
🌙وقتی از پشت تلفن 📞
با صدای خواب آلود ات 💜
شب بخیر میگویی 😍
من که هیچ 🙈
کلاغ های لم داده
روی دکل مخابرات هم
به خواب میروند! 😴🍃
#شب_بخیر_ماه_من💖

#شب_بخیر_تمام_زندگیم•|😴|•
تو شب ها قبل خواب قرآن میخونی ؟
نه ذکر میگم
واسه چی ؟
واسه خواب ِ خوب
چی میگی ؟
قربت الی الیار .. قربت الی الیار

#شب_بخیر_تمام_زندگیم•|😴|•
شب ها جان میدهم 😇
برای عطر نفس هایت😍😍
شبها برای شیدایی کردن💋
آن هم برای “آغوش #تُ “💑
جان میدهم…😊

#شب_بخیر_تمام_زندگیم•|😴|•
پایان شب من باش🏙
چون جای درنگی نیست…

جز عشق برای ما😍😍❤️💋
پایان قشنگی نیست…💋


وقتی از پشت تلفن با صدای خوابالودت
شب بخیر می گی
من که هیچ کلاغای لم داده
روی دکل مخابرات هم به خواب می رن🫀🤍🔒

لعنتی جااان
خودت را دریغ نکن از من
بگذار
بوسه ات
معجزه ای شود
و تمام این شب ها را
بخیر کند♥️🌸🧿

متن شب بخیر برای عشقم

 متن شب بخیر برای عشقم

کاش روزی آن قدر
تکنولوژی پیشرفت می کرد
که به جای تایپ شب بخیر عزیزم
از پشت گوشی موبایل در عرض چند ثانیه
می رفتیم پتو را روی عزیزمان مرتب می کردیم
پیشانی اش را می بوسیدیم موهایش را
بو می کشیدیم و بر می گشتیم سرجای خودمان
آه اما با دلتنگی بعدش چه می کردیم؟!🤍🕊

“هر شب”💫
پیش از آنکه
به خواب برویم
همه ی آدمها را
ببخشیم و با
“قلبی پاک” بخوابیم…

شبتون بخیر رفقا🌙✨

بدونِ •شب بخیر•گفتن ات هم
میتوانم بخوابم عزیزم!
امافرقِ زیادے ست…🖤🥀

|بین کسے که چشمانش را میبندد
و خوابش میبرد|
|با کسے که چشمانش را میبندد
و تقلا میکند تا خوابش ببرد|

🌙شب ها نور ماه
♥️در چشم تو می درخشد

🌙شب بخیر هایت
♥️ماه آسمان را برای من
🌙روی زمین می آورد …

‌‎‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

❰آخر چتا وصحبٺ هاٺون ،
بہ‌جا؎ِ ↡
خداحافظے و شب بخیر بهش بڪَید:
«ٺو جانِ منے و…
وداعِ جان آسان نیسٺ!»
– ٺاخود صبح بهٺون فڪر میڪنہ^^!🌙💕❱

↲جان دلم♡
⦙⦙ڪافیسٺ ؛
⦙⦙صبح ڪه چشمانٺ را باز میڪنۍ
⦙⦙لبخند؎ بزنے ، جانم🥰
⦙⦙صبح ڪه جاے خودش را دارد ،
⦙⦙ظهر و عصر و شب هم
⦙⦙بخیر میشود! ࿔💛⛅️࿔ ↳

﮼✺در قانون «؏ـشق♡»
﮼✺صبحے ڪه از محبوبٺ ⤿
﮼✺«صبح بخیر» نشنو؎ ،
﮼✺ٺا اطلاع ثانوے «شب» باقیسٺ! ⌝✨🧡⌞

میگم دلبر …
[شب ؛ ➠
با واژه ها بِخیر نمی شود ؛
مگر در آغوش تــو ..!! 🌓☘ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌]

⟮صبح
شروع عاشقیست ؛
پس عاشقانه شروع میڪنم ،
⇤ صبح دوست داشٺنٺ را ⇥
ڪه وجودٺ ↓🫀
شب و روزم را بخیر مےڪند! ࿔☕️🌦࿔ ⟯

⟬بهانه به دست بی‌خوابی‌هانده ؛
شاید جایی دلی با یک
⇠ شب بخیر ⇢
ساده قُرص شود،
آرام گیرد،و بخوابد!🔗🌙⟭

متن شب بخیر به انگلیسی

 متن شب بخیر به انگلیسی

Dream big dreams
Because small dreams have no power to move the hearts of people
Good night
رویاهای بزرگ در سر بپرورانید
زیرا رویاهای کوچک قادر نیستند قلب مردم را تکان دهند
شب بخیر

Night air,
Good conversation and a sky full of stars can heal almost any wounds

Good Night

هوای شب
یه گفت و گوی خوب
و یه آسمون پر از ستاره

تقریبا هر زخمی و خوب میکنه
شب بخیر🌙🌟⭐️💫

The world is full of nice people

If you can’t find one, be one

Good Night 🌙
جهان پر از آدم های خوب هست

اگر نمی تونی یکی رو پیدا کنی، یکی از اونا باش

شب بخیر 💫

Touch your heart
close your eyes
make a wish & say.
Good Night.
قبل تان را نوازش کنید، چشمان تان را ببندید، آرزو کنید و شب بخیر بگویید.

Let this amazing night
take you on a ride
of beautiful dreams.
Good Night.
بگذار شب شگفت انگیز تو را به خواب های زیبا ببرد.

I wish i had been there
to hold you tight
instead of merely saying.
Good Night.
کاش به جای این که فقط شب بخیر بگویم، آن جا می بودم و تو را در آغوش می گرفتم.

No matter what kind of mess
life put you through today,
tomorrow will always be a new day.
Good Night
مهم نیست امروز را چه طور پشت سر گذاشتی، فردا یک روز جدید است ! شب بخیر

Goodnight, the love of my life!
شب بخیر عشق زندگی من

it is senseless to wish you a good night because you won’t have it, as I am not with you tonight, so at least, sleep tight, darling. Muah.

آرزو می کنم شب خوبی داشته باشی. چون من کنارت نیستم اما حداقل می تونم آرزو کنم که خوب بخوابی عزیزم

I can’t tel you how many times I’m fallen asleep with you on my mind and woke up the same
نمی‌تونم بهت بگم که تا حالا چند بار با فکرت به خواب رفتم و با فکرت از خواب بیدار شدم.